Ajantasaiset osayleiskaavat

Sodankylän kunnassa on voimassa 9 oikeusvaikutteista osayleiskaavaa (oyk), joista 4 on suoraan rakentamista ohjaavia. Ne ovat kaavakarttojen osalta nähtävissä pdf tiedostoina alla olevien linkkien kautta. Yleiskaavat päivittyvät tähän palveluun n. 3 kk viiveellä niiden voimaantulosta.

Koko kuntaa koskeva yleiskaavojen kattavuuskartta A4 koossa: