Hulevesi

Hulevesi on sade- ja sulamisvettä sekä rakennelmien kuivatusvettä.

Hulevettä syntyy erityisesti siellä, missä maan pinta on katettu asfaltilla tai kivetyksellä ja niiden käsittelystä vastaa pääsääntöisesti se kiinteistö, jolla hulevedet muodostuvat.

Hulevedet johdetaan pois pihoilta ja kaduilta maanpäällisillä sekä maanalaisilla rakenteilla. Maanpäälliset rakenteet koostuvat sivu- ja laskuojista. Maanalaiset rakenteet koostuvat kaivostoista ja putkilinjoista. Hulevedet pyritään pääsääntöisesti imeyttämään maaperään erilaisilla imeytysratkaisuilla.

Sodankylässä maanalaista hulevesiverkostoa on pääasiassa keskustaajaman alueella. Verkostoon liittyminen on toistaiseksi maksutonta, mutta liittyjä vastaa rakentamiskustannuksista.

Yhteystiedot

Yhdyskuntatekniikanpäällikkö
Jani Kiemunki
0400 396 735
jani.kiemunki@sodankyla.fi

Palaute ja vikailmoitukset

Kiireelliset tapaukset
virka-ajan ulkopuolella
0400 377 427