Vieraslajit

Lapin haitallisia vieraskasvilajeja

Vieraslajien aiheuttamat haitat

 • Ekologiset haitat 

  • Valtaavat tehokkaasti tilaa kotoperäisiltä
   lajeilta ja yksipuolistavat lajikirjoa
  • Aiheuttavat uhanalaisuutta
  • Voivat häiritä koko ravintoketjun rakennetta
  • Ehkäisevät metsien uudistumista
  • Uhka ekosysteemille ja luonnon
   monimuotoisuudelle
  • Maailman toiseksi suurin uhka luonnon
   monimuotoisuudelle!
 • Taloudelliset haitat

  Aiheuttavat tappioita sekä torjuntakustannuksia maa- ja metsätaloudelle. Lisäksi alentavat kiinteistöjen arvoja.

 • Terveydelliset sekä sosiaaliset haitat

  Lisää sairastavuutta sekä heikentää virkistys- ja maisema-arvoja.

Aloita vieraslajien torjunta ennen kasvien itämistä

Ohjeet torjuntaan

 • Kitkentä juurineen maasta
 • Kasviston peittäminen mustalla muovilla/kankaalla 2-3 vuodeksi
 • Näännyttäminen/niittäminen kasvin vihreät osat leikataan aina tyveä myöten pois useamman vuoden ajan
 • Järjestä kitkentätalkoot esim. kyläyhdistyksesi kanssa, apua talkoiden järjestämiseen hankkeelta!
 • Torjuntatuloksen varmistamiseksi yhden kasvukauden aikana täytyy yleensä suorittaa useampi torjuntakerta (2-3) kertaa.

SEURANTA

torjunnan jälkeen – Yksi tärkeimpiä vaiheita!
 • Siemenet säilyvät maaperässä vuosia, joten tarkkaile aluetta ja toista torjunta tarvittaessa!
Huomioi, että haitalliset vieraskasvit leviävät helposti mm. puutarhajätteen mukana, maa-aineksen oston/siirron myötä, ostoheinässä, kengänpohjien, auton renkaiden ja matkailijoiden mukana ja nettikaupan välityksellä.

Käsittele puutarhajäte huolella

Ethän kuljeta puutarha- tai vieraskasvijätettä lähimetsään tai muuhun ympäristöön!
 • Monet jäteyhtiöt suosittelevat vieraskasvijätteen säkittämistä ja polttamista
 • Jätteen voi kuivattaa avoimella paikalla tai mädättää säkissä ensin, jolloin tilavuus pienenee.
Tarkista oman paikkakuntasi jäteyhtiön toimintatavat sekä tarkat ohjeet vieraskasvijätteen hävitykseen

Lainsäädäntö

Laki kieltää vieraslajien hallussapidon ja kasvatuksen omalla kiinteistöllä. Kansallisen vieraslajilain avulla ohjataan haitallisten vieraslajien torjuntaa. Vieraslajien torjunnasta on vastuussa kiinteistön maanomistaja/kunnossapitäjä. Kansallisen vieraslajilain mukaan maanomistaja on velvollinen huolehtimaan, ettei vieraslajit pääse leviämään ympäristöön.

Hyödyllistä lisätietoa vieraslajien torjunnasta saa kansalliselta Vieraslajiportaali -sivustolta osoitteesta www.vieraslajit.fi.

Sivustolla voit myös käydä helposti katsomassa kirjattuja havaintoja sekä ilmoittaa itse tekemäsi vieraslajihavainnot. Kaikki esiintymät on erittäin tärkeää kirjata vierasljit.fi -sivustolle, jotta tieto haitallisten vieraslajien leviämisestä pysyy ajan tasalla.

Tämän sivun materiaali on peräisin Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hankkeen materiaalista. Hankkeen toiminnanjohtajana on toiminut Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry.