Katujen kunnossapito

Teknisten palveluiden vastuulle kuuluvat kunnan katuverkkoon kuuluvat kadut, tiet, yleiset alueet sekä rakennetut viheralueet ja ulkoliikuntapaikat.

Teknisten palveluiden ylläpitoon ja hoitoon kuuluvat kunnan katuverkkoon kuuluvat kadut, tiet, yleiset alueet sekä rakennetut viheralueet ja ulkoliikuntapaikat.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien talvihoidossa noudatetaan hoitoluokitusta 1-3 niin, että hoitoluokitus on korkeampi vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla. Alla olevasta tiedostolistasta voita avata talvikunnossapitoluokituksen kartan, josta näet katujen ja kevyenliikenteenväylien hoitoluokitukset.

 

Talvikunnossapito

Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossa- ja puhtaanapito on laissa (Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta) määrätty pääosin kunnan velvollisuudeksi, mutta myös katujen varrella oleville kiinteistöille on määrätty tiettyjä velvollisuuksia. Alla olevasta tiedostolistasta voita avata kadun hoitotyön periaatekuvan, jossa on esitetty kunnan ja kiinteistönomistajan välinen työnjako. Saman lain mukaan myös katujen aurauksen yhteydessä syntyvän aurausvallin poistaminen tonttiliittymän kohdalta kuuluu kiinteistön omistajalle.

 

Kesäkunnossapito

Katujen ja kevyen liikenteen väylien kesäkunnossapidon tarkoituksena on pitää rakenteet ja päällyste liikenteen tarpeiden edellyttämässä käyttökunnossa.

 

Katuvalaistus

Kunnan tekninen osasto rakennuttaa ja pitää yllä kirkonkylän kaduilla ja sivukylien teillä, kevyen liikenteen väylillä ja laduilla olevaa valaistusta. Valaistus tarkistetaan kerran vuodessa.

 

Talvikunnossapitourakat

Kirkonkylä
Sompiotrans Oy
Jussi Kuusela 040 5306 919

Luosto
Alltime Oy
Juha Vaara 050 4750 134

Kakslauttanen
Siepin Pojat Oy
Jouni Sieppi 0400 696 371

Yhteystiedot

Yhdyskuntatekniikanpäällikkö
Jani Kiemunki
0400 396 735
jani.kiemunki@sodankyla.fi

Palaute ja vikailmoitukset

Talvikunnossapito, katuvalaistus, tien kunto
0400 396 735

Kiireelliset tapaukset virka-ajan ulkopuolella
0400 377 427