Maaseutu- ja lomituspalvelut

Maaseutupalvelut vastaavat kunnassa maatalousyrittäjien palveluiden järjestämisestä. Yrittäjille tarjottavia palveluita ovat muun muassa maaseudun tukiasiat, petovahinkojen käsittely. Kunnan maaseutuhallinto toimii EU:n ja kansallisten tukien sekä korvausten maksajavirastona.

Muhoksen kunnan hallinnoima Pohjois-Suomen lomituspalvelut vastaa 1.1.2023 lukien lomituspalveluista Sodankylän, Kittilän, Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueella.