Reitistöt

Yhdyskuntatekniikka vastaa Sodankylän moottorikelkkailureitistöjen suunnittelusta ja ylläpidosta sekä kunnan ulkoilureittien ja latujen hoidosta.

Kunnan ulkoilureitit ja ladut sekä Sodankylän moottorikelkkailureitit kuuluvat yhdyskuntatekniikan alle. Tarvittaessa tehdään myös muiden reittien, kuten luontopolkujen, ulkoilu-, retkeily- ja latureittien kartoitusta erilaisille hankkeille ja projekteille.

Moottorikelkkailureittien ja Kommatin latuverkoston talviaikaista GPS-paikannukseen perustuvaa kunnossapidon seurantaa voit tarkastella Infogis-karttapalvelusta, johon pääset alla olevista linkeistä. Alla myös linkki Pyhä-Luoston latuverkoston kunnossapidon seurantaan.

Yhteystiedot

Reittivastaava
suunnitteluinsinööri
Teemu Julkunen
040 153 3985
teemu.julkunen@sodankyla.fi

Karttapalvelun yhdyshenkilö
suunnitteluavustaja
Seppo Moberg
040 533 0659
seppo.moberg@sodankyla.fi