Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Se edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä.

Kuntalain 1 §:n perusteella hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentin mukaan kuntia velvoitetaan raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan normaalia vuosittaista strategia-, ohjelma-, talousarvio-, toiminta- ja käyttösuunnitelmatyötä. Se liittyy myös tilinpäätöksiin ja toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Hyvinvointi-indikaattorit liitetään muuhun toimintaympäristötietoon, jonka jälkeen niitä hyödynnetään talousarvion suunnitteluohjeiden ja itse talousarvion laadinnassa.

Sodankylän kunnan johtoryhmä vastaa kunnan hyvinvointityöstä ja toimii hyvinvointityön ohjausryhmänä.

Laajat hyvinvointikertomukset ja vuosittaiset raportit sekä hyvinvointisuunnitelmat löytyvät alla olevasta tiedostolistasta. Hyvinvointikertomuksia voi myös tarkastella valtakunnalliselta verkkosivustolta, johon pääset alla olevaa painiketta painamalla.

Hyvinvointikertomus.fi

Yhteystiedot

Tiina Hongisto
hyvinvointikoordinaattori
puh. 040 677 2122