Ympäristön­suojelu ja ympäristö­terveydenhuolto

Ympäristönsuojelulla ja ympäristöterveydenhuollolla on kummallakin omat verkkosivunsa.

Ympäristönsuojelu

Sodankylän kunta vastaa Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen. Ympäristönsuojelulla (Arktisen Lapin ympäristönsuojelulla) on omat verkkosivut osoitteessa www.arktisenlapinys.fi.

Arktisen Lapin ympäristönsuojelun verkkosivut

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat muu muassa hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueena on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Sodankylä. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tunturilapinyth.fi.

Ympäristöterveydenhuollon verkkosivut