Uuden rakennusjärjestyksen laadinta

Sodankylän kunnan tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää uuden rakennusjärjestyksen laatimisen. Täältä löydät tietoa työn etenemisestä.

Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuu rakentamislaiksi 1.1.2025 alkaen. Rakentamislain 17 §:n mukaan kunnassa on oltava rakennusjärjestys, minkä johdosta nykyinen rakennusjärjestys on korvattava uuden lainsäädännön mukaiseksi.

Sodankylän kunnan tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 14.2.2024 käynnistää uuden rakennusjärjestyksen laatimisen (Tekn. ltk 14 § / 14.2.2024). Uuden rakennusjärjestyksen valmistelee teknisen lautakunnan nimeämä työryhmä. Siihen kuuluvat tekninen johtaja, rakennustarkastajat ja kaavoittaja.

Tekninen lautakunta päättää rakennusjärjestyksen luonnoksen ja ehdotuksen asettamisesta nähtäville. Luonnoksen ja ehdotuksen asettamisesta nähtäville kuulutetaan erikseen. Uuden rakennusjärjestyksen hyväksyy lopullisesti kunnanvaltuusto.

Rakentamislain 28 §:n mukaisesti nykyistä rakennusjärjestystä sovelletaan siihen saakka, kunnes uusi rakennusjärjestys on saanut lainvoiman, enintään kuitenkin kahden vuoden ajan rakentamislain voimaantulosta.

 

Käsittelyvaihe

Asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä Sodankylän kunnanviraston teknisellä osastolla (Jäämerentie 1) 17.4.2024 alkaen.

Oassálastin- ja árvvoštallanplána (OAS) lea oaidninládje Soađegili gielddadoaimmahagas teknihkalaš ossodagas (Jäämerentie 1) 17.4.2024 rájes.

 

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Joni Kiemunki
joni.kiemunki@sodankyla.fi
puh. 040 620 6436

 

Rakennustarkastaja Hannu Hukki
hannu.hukki@sodankyla.fi
puh. 0400 193 790