Tietosuoja

Palvelujen käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lainsäädännön vaatimalla tavalla.

EU:n tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018 alkaen, ja se koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksella pyritään varmistamaan ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan sekä yksityisyyteen ja lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, ammatti ja siviilisääty. Henkilölle on kerrottava, mihin käyttöön henkilötietoja kerätään, millä perusteella tietoja kerätään, mitä tietoja hänestä kerätään ja luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille. Henkilöllä, kuten kuntalaisella, asiakkaalla tai yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja kunnalla hänestä on sekä pyytää virheellisten tietojen oikaisemista tai tarpeettomien tietojen poistamista.

Asetuksen mukaisesti ohjeistamme käsittelemään henkilötietoja lainmukaisesti ja läpinäkyvästi, minimoimme kerättävien henkilötietojen määrää, painotamme virheettömyyttä ja ohjeistamme informoimaan avoimesti ja selkeästi.

Tietosuojaselosteet

Sodankylän kunta kerää henkilötietoja erilaisten viranomaistehtävien suorittamista varten.

Tällä sivulla julkaistaan EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaiset tietosuojaselosteet. Kunnan tietosuojaselosteita täydennetään kaiken aikaa ja päivitetään tarvittaessa.

Tarkastuspyynnöt ja korjausvaatimukset

Yksityishenkilöllä, kuten kuntalaisella, on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus kysyttäessä saada tietoon, mitä tietoja hänestä löytyy kunnan rekistereistä. Löydät kunnan tietopyyyntölomakkeen alta. Täytä se ja toimita lomake allekirjoitettuna kunnanviraston neuvontaan.