Järjestöt ja niiden palvelut

Sodankylässä on runsaasti aktiivista järjestö- ja yhdistystoimintaa. Kunta tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Tietoa paikallisista järjestöistä ja niiden toiminnasta löydät muun muassa Lähellä.fi-sivustolta ja Järjestökeskus Kitinen ry:n nettisivuilta.

Jos yhdistyksesi ei vielä löydy Lähellä.fi-sivustolta, käy rekisteröitymässä ja ilmoittamassa yhdistyksesi toimijatiedot verkkopalveluun. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa.

 

Välinevuokraus

Sodankylän kunnan alueella toimiva Sompion Samoilijat ry järjestää luontoon liittyvää toimintaa ja vuokraa luontoliikuntaan sopivia välineitä. Tutustu Sompion Samoilijoiden välinevuokraukseen yhdistyksen nettisivuilla. Sompion Samoilijat on Suomen Ladun jäsenyhdistys.

 

Kunta ja järjestöyhteistyö

Yhdistykset toimivat kunnan kumppanina ja ovat tärkeä osa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Yhdistykset järjestävät kuntalaisille muun muassa kerho- ja vertaistoimintaa, liikuntapalveluja, kulttuuritoimintaa, tapahtumia ja tilaisuuksia ja tukevat näin kunnan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Yhdistyksillä on merkittävä rooli kunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäjinä.

Yhdistykset toimivat yhteistyössä kunnan kanssa järjestäen erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Sodankylän kunta tukee yhdistysten toimintaa erilaisin avustuksin sekä tarjoaa tiloja yhdistysten käyttöön. Kunnassa on nimetty järjestöyhdyshenkilö, johon voi ottaa yhteyttä yhdistysasioihin ja yhteistyöhön liittyen. Järjestöyhdyshenkilönä toimii hyvinvointikoordinaattori.

Tilojen käyttö

Sodankylän kunta tarjoaa ilmaiset toimitilat alle 18-vuotiaiden harrastustoimintaan.

Tapahtumakalenteri

Yhdistykset voivat ilmoittaa omista tapahtumistaan ja muusta toiminnastaan Tapahtumien Lappi -kalenteriin.

Avustukset

Sodankylän kunta myöntää vuosittain avustuksia sodankyläläisille yhdistyksille.