Viestintä ja markkinointi

Sodankylän kunta viestii aktiivisesti kunnan palveluista ja tapahtumista sekä tarjoaa tietoa valmisteltavista asioista ja osallistumismahdollisuuksista.

Kuntaviestinnällä ja -markkinoinnilla rakennetaan kuntamainetta ja edistetään kunnan veto- ja pitovoimaa, huomioiden niin nykyiset kuin tulevatkin asukkaat.

Sodankylän kunnan pääviestintäkanavana toimii sodankyla.fi-verkkosivusto. Kunta tiedottaa ajankohtaisista asioista verkkosivuston lisäksi muun muassa sosiaalisen median kanavien, mediatiedotteiden ja lehti-ilmoittelun avulla.

Sodankylä somessa

Sodankylän kunnalla ja sen eri yksiköillä on käytössä useita sosiaalisen median kanavia muun muassa Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, LinkedIn:ssä ja YouTubessa. Alle on listattu kunnan sosiaalisen median kanavia.