Yksityisteiden avustukset

Sodankylän kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa joko rahallisena avustuksena tai järjestämällä talviaurauksen avustuksen piiriin kuuluville yksityisteille.

Kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa kahdella tavalla:

  1. Järjestämällä talvikunnossapidon järjestäytyneille tiekunnille avustusehtojen mukaisesti (kunta kilpailuttaa alueittain yksityisteille aurausurakoitsijat).
    Tätä avustusta voi hakea järjestäytynyt tiekunta, jonka tien pituus on yli yksi (1) kilometri ja sen varrella on vähintään kolme vakituisesti asuttua kiinteistöä. Hakeaksesi avustusta ole yhteydessä yhdyskuntatekniikan päällikköön.
  2. Muun yksityistien osakas tai omistaja voi hakea kunnalta vuosittaista rahallista avustusta ja hoitaa talviaurauksen itse (=pientieavustus). Avustuksen suuruus määräytyy tien pituuden mukaan kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.
    Pientieavustuksia haetaan vuosittain keväisin. Kunta tiedottaa tarkemmista hakuohjeista, kun avustushaku on ajankohtaista.

Yhteystiedot

Jani Kiemunki
Yhdyskuntatekniikan päällikkö