Yksityisteiden avustukset

Sodankylän kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa joko rahallisena avustuksena tai järjestämällä talviaurauksen avustuksen piiriin kuuluville yksityisteille.

Kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa kahdella tavalla

  1. Järjestämällä talvikunnossapidon järjestäytyneille tiekunnille avustusehtojen mukaisesti. Tätä avustusta voi hakea järjestäytynyt tiekunta, jonka tien pituus on yli yksi kilometri ja jonka tien varrella on vähintään kolme vakituisesti asuttua kiinteistöä. Hakeaksesi avustusta ole yhteydessä yhdyskuntatekniikan päällikköön. Kunta kilpailuttaa aurausurakoitsijat yksityisteille alueittain.
  2. Muun yksityistien osakas tai omistaja voi hakea kunnalta yksityistien talviaurauksen järjestämistä varten vuosittain kunnossapitoavustusta. Avustuksen suuruus määräytyy tien pituuden mukaan kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Avustuksia haetaan vuosittain keväisin.

 

Kunnossapitoavustuksen hakeminen vuonna 2024

Sodankylän kunta julistaa hakuun vuoden 2024 rahalliset avustukset yksityisteiden kunnossapitoa varten. Avustuksen turvin yksityisteiden osakkaat järjestävät talvikunnossapidon itse. Avustukset on tarkoitettu sellaisten teiden ylläpitoon, jotka johtavat vakituisesti asutulle kiinteistölle mutteivät täytä kunnossapidon järjestämisavustuksen ehtoja.

Kiinteistön tulee olla vakituisesti asuttu, ja sille johtavan tien tulee olla vähintään 150 m pitkä. Avustuksen määrään vaikuttavat tien pituus ja vakituisesti asuttujen kiinteistöjen määrä erillisen taulukon mukaisesti (taulukko alla tiedostoissa). Jokaisen vakituisesti asutun kiinteistön omavastuu on 100 m kuitenkin siten, että vähimmäisavustusmäärä on 30 € / avustettava tie.

Avustushakemukseen tulee liittää selvitys sekä mahdolliset tositteet kuluneen kauden 2022-2023 kunnossapidon järjestämisestä. Löydät avustushakemuksen alta tiedostoista. Merkitse tien nimi ja pituus sekä tien vaikutusalueella vakituisesti asuttujen kiinteistöjen määrä hakulomakkeen kohtaan ”Toiminnan laatu, laajuus ja vaikuttavuus”. Samaan kohtaan voit kirjoittaa myös selvityksen kunnossapidon järjestämisestä. Täytäthän lomakkeen huolellisesti.

Vuoden 2024 avustushakemus liitteineen tulee toimittaa 12.5.2024 klo 16.00 mennessä Sodankylän kuntaan joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi tai postitse osoitteeseen Sodankylän kunta / Kirjaamo, Tekninen lautakunta, PL 60, 99600 Sodankylä.

Lisätiedot

Jani Kiemunki
yhdyskuntatekniikan päällikkö
puh. 0400 396 735
jani.kiemunki@sodankyla.fi