Rakennusvalvonta

Rakentamisen lupia voit hakea kunnan rakennusvalvonnasta. Sodankylän rakennusvalvonta hoitaa myös Savukosken kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävät.

Voit hakea rakentamiseen liittyviä lupia kunnan rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonta myös auttaa ja neuvoo rakentamiseen ja lupahakemuksiin liittyvissä asioissa. Sodankylän rakennusvalvonta hoitaa myös Savukosken rakennusvalvonnan viranomaistehtäviä.

Rakennusvalvonnasta haettavia lupia ovat muun muassa:

  • rakennuslupa MRL 125 §
  • toimenpidelupa MRL 126 §
  • toimenpideilmoitus MRL 129 §
  • rakennuksen purkamislupa MRL 127 §
  • maisematyölupa MRL 128 §
  • puunkaatolupa MRL 128 §
  • laajennettu rakennuslupaharkinta (suunnittelutarveratkaisu) MRL 137 § 4/22
    poikkeamislupa MRL 171 §

Hae lupaa ensisijaisesti sähköisesti Lupapiste-asiointipalvelun kautta. Rakennusvalvonta tarvittaessa neuvoo ja ohjeistaa tapauskohtaisesti lupahakemukseen liittyvissä asioissa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija (omistaja), omistajan valtuuttama henkilö esim. valtakirjalla tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Anna lupahakemuksen laatiminen mielellään pääsuunnittelijan tehtäväksi. Tällöin lupahakemuksessa tai suunnitelmissa olevat puutteet menevät rakennusvalvonnasta suoraan pääsuunnittelijan tietoon. Puutteellinen lupahakemus voi pysäyttää hakemuksen käsittelyn, kunnes puutteet ja virheet on korjattu. Rakennuslupahakemuksessa tulee olla liitteenä vähintään pääpiirustukset. Yleensä myös naapurien kuuleminen on tarpeellinen, rakennusvalvonta voi hakijan pyynnöstä tehdä naapurien kuulemisen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Rakennusvalvonta tarkastaa haetun lupatyypin lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Rakennushankkeeseesi liittyvää neuvontaa saat rakennusvalvonnastamme parhaiten Lupapiste-asiointipalvelun Neuvontapyyntö toiminnon avulla. Tarvittaessa voit olla yhteydessä rakennusvalvontaan myös puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä sovittuna ajankohtana rakennusvalvonnassa Sodankylän kunnanvirastolla.

Allaolevasta linkistä, pääset lupahakemusten sähköiseen asiointipalveluun.

Siirry Lupapisteen sivuille tästä

Rakennusjärjestys ja rakennusvalvontaviranomisen taksat

Lomakkeet pdf-muodossa

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja, vastuualuepäällikkö
Joni Kiemunki
040 6206 436
joni.kiemunki@sodankyla.fi

Rakennustarkastaja
Hannu Hukki
0400 193 790
hannu.hukki@sodankyla.fi

Lupasihteeri
Marja Näsi
040 5032 662
marja.nasi@sodankyla.fi

Rakennuksen sijainnin merkitseminen

Suunnitteluinsinööri
Teemu Julkunen
040 153 3985
teemu.julkunen@sodankyla.fi