Vireillä olevat kaavat

Täältä löydät vireillä olevat kaavahankkeet.

​​​​​​​​Kaavoitusprosessiin kuuluu kaavan vireille tulosta ilmoittaminen, jonka yhteydessä asetetaan nähtäville kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kaavan valmisteluaineisto (luonnos) pidetään nähtävillä vähintään 14 tai 30 vrk (kaavan merkittävyys huomioiden) ja kaavaehdotus pidetään nähtävillä 14 tai 30 vrk (kaavan merkittävyys huomioiden). Vaikutuksiltaan merkittävistä kaavahankkeista voidaan pitää myös yleisötilaisuuksia.  Kaavan nähtävänä olon aikana osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus antaa kaavahankkeista mielipiteitä. Kaavahankekohtaiset aineistot ja käsittelyvaiheet löydät alla olevista linkeistä.