Lapin musiikki- ja tanssiopisto

Lapin musiikki- ja tanssiopisto on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä alueellinen taideoppilaitos, joka antaa taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista opetusta.

Taiteen perusopetus on tasolta toiselle etenevää tavoitteellista taiteenalojen opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Opetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Päätoimipiste sijaitsee Rovaniemellä, sivutoimipisteet ovat Pellossa ja Sodankylässä. Lisäksi opetuksessa hyödynnetään etäopetusta.

Lapin musiikki- ja tanssiopiston Sodankylän toimipiste toimii Tähtikunnan koulun tiloissa.

Lapin musiikki- ja tanssiopisto