Lapin Musiikki- ja tanssiopisto

Lapin musiikki- ja tanssiopisto on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä alueellinen taideoppilaitos, joka antaa taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.