Paikkatieto ja mittaus

Kunta tuottaa paikkatietoaineistoja reittien, pohjakarttojen ja kaavojen osalta.

Teknisen sektorin yhteisenä karttaliittymänä toimii Mapinfo-pohjainen KuntaNet (CGI) sovellus ja kaavoituksen sekä yhdyskuntatekniikan suunnittelun ohjelmistona käytetään YT-CAD (SWECO) sovelluksia. Kunnalla on omat toiminnan tarvitsemat ajanmukaiset kartoitus- ja mittauslaitteet. Kunta hyödyntää myös Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistoja omissa karttaliittymissään rajapintapalveluiden kautta.

Vastuualueen tehtäviin kuuluu mm. yhdyskuntateknisessä suunnittelussa tarvittavien paikkatietojen maastomittaus ja kartoitus sekä rakennusvalvonnan luvittamien uudisrakennusten sijainnin ja korkeustason merkitsemien.
Kunnan osoitejärjestelmän ylläpito ja haja-asutusalueen teiden nimeäminen ja osoitteistaminen kuuluu myös mittaustoimen tehtäviin, kuten myös opaskarttojen laadinta ja ylläpito.

Ammattilaisille paikkatietosovelluksiin kunnan ajantasa-asemakaavojen rasteriaineistot on saatavilla Kirkonkylän, Luoston, Kakslauttasen alueelta WMS rajapintapalvelun kautta.

Sodankylän ajantasa-asemakaavat löytyvät seuraavista osoitteista

Kirkonkylän ajantasa-asemakaava:

http://www.infokartta.fi/sodankyla-kirkonkyla-wms

Luoston ajantasa-asemakaava:

http://www.infokartta.fi/sodankyla-luosto-wms

Kakslauttanen ajantasa-asemakaava:

http://www.infokartta.fi/sodankyla-kakslauttanen-wms

Kartat ovat avattavissa ETRS89-TM35FIN (epsg:3067) ja ETRS89-GK27FIN  (epsg:3881) projektioissa.

Yhteystiedot

Mittaus, paikkatieto
suunnitteluinsinööri
Teemu Julkunen
040 153 3985
teemu.julkunen@sodankyla.fi

Paikkatieto, kartta-aineistot
suunnitteluavustaja
Seppo Moberg
040 533 0659
seppo.moberg@sodankyla.fi

 

Mittaus
kartoittaja
Jukka Sassali
040 730 2207
jukka.sassali@sodankyla.fi