Vesihuolto

Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy vastaa kunnanvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueellaan noin 1950 asiakkaan kiinteistön vesihuollosta. Yhtiö vastaa myös varuskunnan, Kukasjärven, Vuotson ja Moskuvaaran alueen vesihuollosta.

Kirkonkylän verkoston kokonaispituus on noin 211.000 metriä vesijohtoa ja noin 105.000 metriä viemärijohtoa. Viemäriverkosto käsittää johtojen lisäksi  40 jätevedenpumppaamon ja jätevedenpuhdistamon muodostaman kokonaisuuden saumattoman toiminnan. Kirkonkylän ja Sattasen alueen jätevedet johdetaan ja käsitellään jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamon toimintaa valvotaan erillisen, viranomaisten hyväksymän  ympäristöluvan laajuudessa.

Vesilaitos ottaa vettä neljästä vedenottamosta ja vesi on käsittelemätöntä pohjavettä. Verkosto koostuu vesijohtojen lisäksi kahdesta ylävesisäiliöstä ja  kuudesta alavesisäiliö/paineenkorotusasemasta.

Veden laatua seurataan erillisen, viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.Vesitoiminnan riskin arviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 31.12.2019.