Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jonka tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. Sodankylässä varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan ja yksityisen järjestämistä varhaiskasvatuksesta sekä kunnan järjestämästä esiopetuksesta ja leikkitoiminnasta.

Sodankylässä lapsi osallistuu vuoden kestävään esiopetukseen ennen oppivelvollisuuden alkamista, kesto on 700 tuntia lukuvuodessa. Esiopetusryhmät toimivat monitoimikeskuksessa, vuorohoitopäiväkodissa Poikkijoella, sekä sivukylissä kouluilla.

Esiopetuksessa noudatetaan esiopetussuunnitelmaa. Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksessa olevalle lapselle voidaan myöntää matkaetu, jos matka lähimpään esiopetukseen on yli 3 km, eikä lapsella ole hoidon tarvetta esiopetuksen lisäksi.