Varhaiskasvatus ja esiopetus

Sodankylässä varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan ja yksityisen järjestämästä varhaiskasvatuksesta sekä kunnan järjestämästä esiopetuksesta ja leikkitoiminnasta.

Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta ja aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä tekee mahdolliseksi heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.