Kadut, reitit, yleiset alueet ja liikenne

Sodankylän kunta vastaa katuverkon ylläpidosta. Lapin ELY-keskus vastaa puolestaan maanteiden ylläpidosta.

Kunnan tekniset palvelut suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää katuja sekä kevyenliikenteenväyliä keskustaajaman sekä Luoston ja Kakslauttasen alueilla.