Ajantasaiset osayleiskaavat

Sodankylän kunnassa on voimassa 9 oikeusvaikutteista osayleiskaavaa(=oyk), joista 4 on suoraan rantarakentamista ohjaavia. Ne on kaavakarttojen osalta nähtävissä pdf tiedostoina alla olevien linkkien kautta.

Yleiskaavat päivittyvät noin 2 kk viiveellä uusien kaavojen voimaantulosta.

Osayleiskaavat=(oyk), Rantaosayleiskaavat=(royk) :

Koko kuntaa koskeva yleiskaavojen kattavuuskartta A4 koossa.

Päivitetty: 3.11.2021 17:42

 Ajankohtaista

No content found

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found