Avustukset

Sodankylän kunta myöntää vuosittain avustuksia sodankyläläisille yhdistyksille ja yrityksille sekä kunnassa asuville henkilöille.

Avustustoiminnan piiriin kuuluvat seuraavat kunnan avustukset: hyvinvoinnin kohdeavustus, kulttuurin toiminta-avustus, kyläavustus, latuavustus, liikuntatoiminta-avustus, maaseutuavustus, markkinoinnin toiminta-avustus, nuorisotoiminta-avustus, pientieavustus, tapahtuma-avustus ja yksityistieavustus.

Avustuksia haetaan avustushakemuksella. Lisäksi eri hauissa saatetaan vaatia hakukohtaisia lomakkeita ja/tai liitteitä. Eri avustusten hakuajat vaihtelevat. Kunta tiedottaa avustushauista ja hakuohjeista tarkemmin, kun haut ovat ajankohtaisia.

Avustuksia myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja kunnan vahvistaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti sekä avustuskohtaisten myöntämisperiaatteiden ja kriteerien perusteella.

 

Kunnan avustuskriteerit

  • Avustuksia myönnetään Sodankylän kunnan alueella oleville yhdistyksille tai yrityksille, joilla on Y-tunnus sekä kunnassa asuville henkilöille (pientieavustus).
  • Avustuksen hakijan on esitettävä avustuksen tavoitteet hakukohtaisten erityistavoitteiden mukaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan viimeistään seuraavan vuoden avustushaun yhteydessä.
  • Tarkemmat avustuskriteerit voidaan määritellä avustuskohteittain.
  • Avustus on pääsääntöisesti kohdennettava kohdevuoden toimintaan.
  • Kunnan avustus ei voi olla toiminnan ainoa rahoitusmuoto.
  • Avustuksia myönnetään toimialojen määrärahojen puitteissa.
  • Kunnan avustuksia ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen useammasta avustuskohteesta kerrallaan.
  • Kunnan avustus voidaan periä takaisin kokonaan tai osittain, jos avustusta ei ole käytetty haettuun tarkoitukseen.
  • Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.