Avustukset

Sodankylän kunta myöntää vuosittain avustuksia sodankyläläisille yhdistyksille ja yrityksille sekä kunnassa asuville henkilöille.

Sodankylän kunnan avustustoiminta on vuonna 2023 kokonaisuudessaan noin 715 000 euroa. Avustustoiminnan piiriin kuuluvat seuraavat kunnan avustukset: kulttuurin toiminta-avustus, kyläavustus, latuavustus, liikuntatoiminta-avustus, maaseutuavustus, markkinoinnin toiminta-avustus, nuorisotoiminta-avustus, pientieavustus, tapahtuma-avustus ja yksityistieavustus. Lisäksi perusturvatoimialan aikaisempien vuosien avustustoimintaa uudistetaan maaliskuun 2023 aikana niin, että se vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksen myötä kunnan vastuulla olevaa kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämistä.

Avustuksia haetaan avustushakemuksella. Lisäksi eri hauissa saatetaan vaatia hakukohtaisia lomakkeita ja/tai liitteitä. Eri avustusten hakuajat vaihtelevat. Kunta tiedottaa avustushauista ja hakuohjeista tarkemmin, kun haut ovat ajankohtaisia.

Avustuksia myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja kunnan vahvistaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti sekä avustuskohtaisten myöntämisperiaatteiden ja kriteerien perusteella.

 

Kunnan avustuskriteerit

  • Avustuksia myönnetään Sodankylän kunnan alueella oleville yhdistyksille tai yrityksille, joilla on Y-tunnus sekä kunnassa asuville henkilöille (pientieavustus).
  • Avustuksen hakijan on esitettävä avustuksen tavoitteet hakukohtaisten erityistavoitteiden mukaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan viimeistään seuraavan vuoden avustushaun yhteydessä.
  • Tarkemmat avustuskriteerit voidaan määritellä avustuskohteittain.
  • Avustus on pääsääntöisesti kohdennettava kohdevuoden toimintaan.
  • Kunnan avustus ei voi olla toiminnan ainoa rahoitusmuoto.
  • Avustuksia myönnetään toimialojen määrärahojen puitteissa.
  • Kunnan avustuksia ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen useammasta avustuskohteesta kerrallaan.
  • Kunnan avustus voidaan periä takaisin kokonaan tai osittain, jos avustusta ei ole käytetty haettuun tarkoitukseen.
  • Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.