Neuvostot ja nuorisovaltuusto

Sodankylän kunnan päätöksenteossa ovat vahvasti mukana nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvostot.

Kunnanhallitus asettaa neuvostot ja huolehtii niiden vaatimista toimintaedellytyksistä. Neuvostot ja valtuusto on asetettu, jotta voidaan huolehtia tiettyjen kuntalaisryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Toimielimillä on oikeus tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja.

Toimielinten edustajilla on myös oikeus olla läsnä valtuuston avoimissa kokouksissa kun käsitellään asioita, jotka liittyvät heidän tehtäväalueeseensa. Nuorisovaltuuston edustajalla on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus sivistyslautakunnan kokouksissa, kun käsitellään nuorisoon liittyviä asioita. Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajilla on oikeus osallistua perusturvalautakunnan kokouksiin ja käyttää äänioikeuttaan silloin kun käsitellään heitä koskevia asioita.