Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on kunnanvaltuuston alainen poliittisesti sitoutumaton toimielin, joka valitaan joka toinen vuosi kouluilla toimitettavilla vaaleilla. ​Nuorisovaltuustovaalien ehdokkaaksi voi asettua 13-20-vuotias sodankyläläinen.

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, 16 vuotta täyttäneen edustajan kunnanvaltuustoon, 15 vuotta täyttäneen edustajan sivistyslautakuntaan sekä muita mahdollisia edustajia.
​Nuorisovaltuusto voi halutessaan perustaa työryhmiä ja toimikuntia. Sodankylän kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan 1-2 jäsentä nuorisovaltuuston aikuiseksi tukihenkilöksi.
​Valtuusto (Kv 85 § 18.8.2021) on nimennyt nuorisovaltuuston tukihenkilöiksi valtuutetut Mari-Anne Penttisen ja Riikka Karppisen.

 

Nuorisovaltuusto 2021-2023