Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuusto on kunnanvaltuuston alainen poliittisesti sitoutumaton toimielin, joka valitaan joka toinen vuosi kouluilla toimitettavilla vaaleilla. ​Nuorisovaltuustovaalien ehdokkaaksi voi asettua 13-20-vuotias sodankyläläinen.

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Nuorisovaltuusto valitsee 15 vuotta täyttäneen edustajan kunnanvaltuustoon, hyvinvointi-ja sivistyslautakuntaan, tekniseen lautakuntaan sekä muita mahdollisia edustajia. ​Nuorisovaltuusto voi halutessaan perustaa työryhmiä ja toimikuntia.

Sodankylän kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan 1-2 jäsentä nuorisovaltuuston aikuiseksi tukihenkilöksi. ​Valtuusto (Kv 85 § 18.8.2021) on nimennyt nuorisovaltuuston tukihenkilöiksi valtuutetut Mari-Anne Penttisen ja Riikka Karppisen.

 

Nuorisovaltuusto 2023-2025

Nuorisovaltuuston yhteystiedot

Nuorisovaltuuston ohjaaja
nuoriso-ohjaaja
Jonna Riikonen
puh. 040 482 6511
jonna.riikonen@sodankyla.fi

 

Nuorisovaltuusto
sodankylannuorisovaltuusto@gmail.com

 

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Paulus Miettinen
puh. 040 931 3839
paulus.miettinen@gmail.com