Kyläavustukset

Sodankylän kunta myöntää vuosittain kyläavustuksia.

Kyläavustusta voidaan myöntää hyväksyttävän hakemuksen perusteella määrärahan puitteissa kunnanhallituksen hyväksymän kylätoiminnan toiminta-avustamisen periaatteiden (Kh 12.2.2019 § 60) ja talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen (Kh 17.1.2022 § 19 kohta 4 avustusten maksaminen) mukaisesti.

Kyläavustukset tulevat seuraavan kerran hakuun alkuvuodesta 2023. Kunta tiedottaa tarkemmista hakuohjeista, kun avustushaku on ajankohtaista.

Yhteystiedot

Eini Kivilompolo
Hallintopäällikkö