Kyläavustukset

Sodankylän kunta myöntää vuosittain kyläavustuksia.

Kyläavustuksen myöntäminen tapahtuu talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja kunnan vahvistaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti sekä kunnanhallituksen hyväksymän kylätoiminnan toiminta-avustamisen periaatteiden  mukaisesti (Kh 12.2.2019 § 60). Kyläavustus myönnetään hyväksyttävän hakemuksen perusteella yhteisölle, joka vastaa alueellaan kylätoimintaan kuuluvista tehtävistä. Kyläavustus voidaan myöntää vain yhdelle alueella toimivalle
kylätoimintatyötä tekevälle rekisteröityneelle yhteisölle, jolla on y-tunnus. Kyläavustus koostuu perusosasta ja aktiivisuuslisästä. Puutteellisia ja myöhästyneistä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  • Toimintasuunnitelma (vuosi 2024) (alla lomakkeet muotoa: pdf/excel)
  • Talousarvio (vuosi 2024)
  • Toimintakertomus avustuksen käytöstä (vuosi 2023) (alla lomakkeet muotoa: pdf/excel)
  • Tilinpäätös ja tuloslaskelma 2023
  • Patentti- ja rekisterihallituksen ote nimenkirjoitusoikeudesta

Avustushakemus tulee toimittaa määräaikaan mennessä Sodankylän kuntaan osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi tai Sodankylän kunta/Kirjaamo, Jäämerentie 1 (PL 60), 99600 Sodankylä. Lisätietoja p. 040 548 1674.

Vuoden 2024 kyläavustus on haettavissa 15.4.2024 klo 16.00 saakka. 

Yhteystiedot

Eini Kivilompolo
Hallintopäällikkö