Kyläavustukset

Sodankylän kunta myöntää vuosittain kyläavustuksia.

Kyläavustuksen myöntäminen tapahtuu talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja kunnan vahvistaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti sekä kunnanhallituksen hyväksymän kylätoiminnan toiminta-avustamisen periaatteiden  mukaisesti (Kh 12.2.2019 § 60). Puutteellisia ja myöhästyneistä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukseen tulee liittää:

  • toimintasuunnitelma (vuosi 2023) (alla lomakkeet muotoa: pdf/excel)
  • talousarvio (vuosi 2023)
  • toimintakertomus avustuksen käytöstä (vuosi 2022) (alla lomakkeet muotoa: pdf/excel)
  • tilinpäätös ja tuloslaskelma
  • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta

Avustushakemus tulee toimittaa määräaikaan mennessä Sodankylän kuntaan osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi tai Sodankylän kunta/Kirjaamo, Jäämerentie 1 (PL 60), 99600 Sodankylä. Lisätietoja p. 040 548 1674.

Vuoden 2023 kyläavustus on haettavissa 17.4.2023 klo 16.00 saakka. 

Yhteystiedot

Eini Kivilompolo
Hallintopäällikkö