Liikunta-avustukset

Sivistyspalvelut jakaa vuosittain avustuksia liikuntatoiminnan tukemiseen. Avustusten hakuaika on huhtikuussa.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta myöntää liikuntatoiminta-avustuksia paikallisen urheilu- ja liikuntatoiminnan tukemiseen. Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon liikuntaa edistävän järjestön toiminnan laatu ja laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, miten järjestö toteuttaa liikuntalain tavoitteita sekä liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita ja miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Avustukset on tarkoitettu sodankyläläisille rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta. Avustusta eivät voi hakea lajiliitot tai vastaavat alueelliset järjestöt. Liikuntatoiminta-avustuksen hakeminen perustuu edellisenä vuonna toteutettuun toimintaan.

Tarkemmat avustusohjeet löydät alta tiedostoista.

 

Vuoden 2024 avustushaku

Vuoden 2024 liikuntatoiminta-avustusten hakuaika on 1.–30.4.2024. Hakemusten on oltava perillä kunnassa 30.4.2023 klo 16.00 mennessä.

Avustuksia haetaan kunnan avustushakemuksella (alla pdf-muodossa). Hakemukseen tulee liittää

  • liikunta-avustushaun liitelomake (alla pdf-muodossa)
  • toimintasuunnitelma ja talousarvio (haettavan vuoden)
  • toimintakertomus tai loppuraportti avustuksen käytöstä
  • tilinpäätös ja tuloslaskelma
  • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (Y-tunnuksen omaavat)

Hakemukset liitteineen toimitetaan joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi tai postitse osoitteeseen Sodankylän kunta / Kirjaamo, PL 60, 99600 Sodankylä.

Lisätiedot

Arja Nieminen
vapaa-aikapäällikkö
puh. 0400 721 029