Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävä on edistää luontaisen ja rakennetun elinympäristön monimuotoisuuden, viihtyisyyden ja hyvän rakentamistavan säilymistä.

Tekninen lautakunta järjestää turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut sekä kunnan tarvitsemat toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Sodankylän kunnan tielautakuntana toimii teknisen lautakunnan keskuudestaan valitsema kolmijäseninen toimitusjaosto.

Tekninen lautakunta v. 2021-2025 (varajäsenet suluissa)

  • Puheenjohtaja Moberg Tuomas, ​PS
  • Varapuheenjohtaja Maijala Mikko, KESK, ​(Niemi Risto)
  • Riipi Hanna, ​KESK, ​(Väyrynen Timo)
  • ​Lakkala Alpo, ​KESK, ​(Aikio Lea)
  • Suopanki Jake, ​YL1, ​(Uusitalo Asta)
  • Pesonen Hanna-Leena, YL1, ​(Liikanen Eero)
  • Kuusela Marja, ​KOK, ​(Sulisalo Anna-Tytti)