Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävänä on edistää sekä luontaisen että rakennetun elinympäristön monimuotoisuuden, viihtyisyyden ja hyvän rakentamistavan säilymistä ja tällöin se järjestää turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut sekä kunnan tarvitsemat toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Sodankylän kunnan tielautakuntana toimii teknisen lautakunnan keskuudestaan valitsema kolmijäseninen toimitusjaosto.

Tekninen lautakunta v. 2021 – 2025

Henkilökohtainen varajäsen suluissa.

  • Puheenjohtaja Keinotie Heino, ​PS, ​(Moberg Tuomas)
  • Varapuheenjohtaja Maijala Mikko, KESK, ​(Niemi Risto)
  • Riipi Hanna, ​KESK, ​(Väyrynen Timo)
  • ​Lakkala Alpo, ​KESK, ​(Aikio Lea)
  • Suopanki Jake, ​YL1, ​(Uusitalo Asta)
  • Pesonen Hanna-Leena, YL1, ​(Liikanen Eero)
  • Kuusela Marja, ​KOK, ​(Sulisalo Anna-Tytti)