Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.

Vanhusneuvosto on kuntien lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista. Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Vanhusneuvoston jäsenet ja toimikausi 2022-2025

Kunnan perusturvalautakunta on nimennyt vanhusneuvoston jäsenet järjestöjen esityksestä. Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin perusturvalautakunnan. Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Riitta Hokkanen, varapuheenjohtajana Lea Aikio ja sihteerinä Sodankylän kunnan hyvinvointikoordinaattori.

Varajäsen suluissa

  • ​Sodankylän Rintamaveteraanit ry: Markku Lehtinen (Antero Kämäräinen)
  • ​Sodankylän Eläkeläiset ry: ​Ritva Kivelä (Teuvo Pääkkö)
  • ​Eläkeliitto Sodankylän yhdistys ry: Lea Aikio (Tuula Niemelä)
  • ​Sodankylän Sotaveteraanit ry: Pekka J. Heikkilä
  • Sodankylän kunnan perusturvalautakunta: Marja Kiuru (Risto Niemi)
  • Sodankylän kunnan sivistyslautakunta: Riitta Hokkanen (Ritva Liikanen)
  • Sodankylän kunnan tekninen lautakunta: ​Alpo Lakkala (Marja Kuusela)
  • ​Sodankylän kunnanhallitus: Eila Kivioja (Mari-Anne Penttinen)

 

Vanhusneuvoston kokouspöytäkirjat löytyvät vuoden 2023 alusta lähtien Twebistä.