Kuntastrategia

Kuntastrategia määrittelee kunnan toiminnan pitkän aikavälin tavoitteet. Sodankylän kuntastrategiaa on uudistettu vuonna 2023.

Kuntastrategian etukannen kuva

Kuntastrategia on valtuuston lakisääteinen ohjausväline, joka ohjaa pitkäjänteisesti kunnan toiminnan suunnittelua ja johtamista. Kuntalain 37 pykälän mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Sodankylän nykyinen kuntastrategia on tehty vuoden 2023 aikana. Kunnanvaltuusto hyväksyi sen 23.10.2023.

 

Sodankylän kuntastrategia: Saatan mie senki tehä

Sodankylän vuoteen 2030 ulottuva kuntastrategia Saatan mie senki tehä on kunnan tulevaisuuden suunta ja kantava idea, jolla ohjataan kunnan ja kuntakonsernin toimintaa, asioiden valmistelua ja päätöksentekoa tulevina vuosina. Se on rohkea, käytännönläheinen ja tulevaisuuteen suuntautunut strategia, jolla tartutaan haasteisiin yhdessä, huumoria unohtamatta.

Kuntastrategiassa on määritelty neljä polkua – työn, asumisen, yhteisöllisyyden ja ympäristön polku – joita kulkemalla saavutetaan strategian tavoitteet: Sodankylässä on hyvä kasvaa, elää, työskennellä ja harrastaa.

Kuntastrategian neljä polkua

 

Visio 2030: Sodankylä, sinun tähtesi

Strategian visiona on, että Lapin tähtikunnassa asukkailla on hyvä kasvaa, elää, asua, työskennellä ja harrastaa. Toivotamme uudet asukkaat ja vierailijat sydämellisesti tervetulleiksi. Järjestämme asukkaillemme palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

 

Kunnan arvot

Kuntastrategiassa on määritelty myös kunnan arvot, jotka ohjaavat poluilla kulkemista ja näkyvät päivittäisessä tekemisessä ja johtamisessa.

  • Luonto on kotimme. Pidämme luonnosta hyvää huolta. Sodankylässä eletään maanläheisesti – luonnossa ja luonnosta.
  • Yhteisöllisyys on välittämistä ja yhdessä tekemistä. Paikallisuus on luonnonläheisyyttä ja välitöntä meininkiä. Meillä on vahva omanarvontunne ja yhteishenki. Arvostamme tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta.
  • Rohkeus on tekemisen ytimessä. Rohkeutta on uudistua ja kokeilla sekä oppia epäonnistumisista. Rohkeutta on uskoa omaan tekemiseen ja toimia ennakkoluulottomasti.

Sodankylän arvot

 

Löydät Sodankylän kuntastrategian kokonaisuudessaan pdf-muodossa alta.

 

Tutustu Sodankylän kuntastrategiaan