Kuntastrategia

Kuntastrategia määrittelee kunnan toiminnan pitkän aikavälin tavoitteet.

Kuntastrategia on valtuuston lakisääteinen ohjausväline, joka ohjaa pitkäjänteisesti kunnan toiminnan suunnittelua ja johtamista. Kuntalain 37 pykälän mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Sodankylän nykyinen kuntastrategia on tehty vuoden 2018 aikana johtoryhmän ja kunnanvaltuuston yhteistyönä. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt sen 17.1.2019.

 

Sodankylän kunnan visio nykyisen kuntastrategian mukaan

Rohkea, yhteisöllinen ja utelias Sodankylä houkuttelee matkailijoita ja asukkaita kaikkialta. Väestöltään kasvava Sodankylä toimii aktiivisena Lapin verkostorakentajana ja myös muiden kuntien edustajana maakunnassa. Kunnan palvelut tuotetaan sekä omana että ostettuina palveluina. Kunnassa on pitkäjänteiset elinkeinorakenteen painotukset ja infrastruktuurin investoidaan laajasti.

Sodankylä uudistaa rohkeasti kunnallisia toimintatapoja. Kunta on ketterä organisaatio, jonka vahvuus on joustava päätöksenteko. Sodankylä kehittää ja hyödyntää teknologiaa tuottaakseen tasa-arvoisesti palveluita ja osallistumismahdollisuuksia koko kunnassa.

Sodankylä tunnetaan haluttuna kotikuntana, jossa kokeilukulttuuri on voimissaan ja kuntalaiset osallistuvat päätöksentekoon kansalaiskumppaneina.

Tutustu Sodankylän kuntastrategiaan