Hyvinvoinnin kohdeavustukset

Hyvinvoinnin kohdeavustuksilla tuetaan ja kannustetaan Sodankylässä toimivia yhdistyksiä ja järjestöjä edistämään eri-ikäisten sodankyläläisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveysjärjestöjen kohdeavustukset siirtyivät hyvinvointi- ja sivistyspalveluihin. Kohdeavustusten nimi on muuttunut, ja hyvinvointi- ja sivistyslautakunta tulee jakamaan jatkossa vuosittain hyvinvoinnin kohdeavustuksia. Avustusten hakuaika on keväisin huhtikuussa.

Hyvinvoinnin kohdeavustuksilla tuetaan ja kannustetaan Sodankylässä toimivia yhdistyksiä ja järjestöjä edistämään eri-ikäisten sodankyläläisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Kohdeavustuksilla ei tueta normaalia yhdistystoimintaa vaan toimintaa, jota yhdistys on suunnitellut toteuttavan konkreettisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Kohdeavustusten myöntämisessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, omaan rahoitukseen sekä kunnan edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen. Avustusta voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty, ja se tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty.

Löydät tarkemmat avustusohjeet alta tiedostoista.

 

Vuoden 2024 avustushaku

Vuoden 2024 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kohdeavustusten hakuaika on 1.–30.4.2024. Hakemusten on oltava perillä kunnassa 30.4.2024 klo 16.00 mennessä.

Hyvinvointiavustuksia haetaan kunnan avustushakemuksella (alla pdf-muodossa). Hakemukseen tulee liittää

  • toimintasuunnitelma ja talousarvio (haettavan vuoden)
  • toimintakertomus tai loppuraportti avustuksen käytöstä
  • tilinpäätös ja tuloslaskelma
  • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (Y-tunnuksen omaavat)

Hakemukset liitteineen toimitetaan joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi tai postitse osoitteeseen Sodankylän kunta / Kirjaamo, PL 60, 99600 Sodankylä.

 

Raportointi avustuksen käytöstä

Kohdeavustuksen saajan tulee ko. vuoden loppuun mennessä tehdä raportti avustuksen käytöstä alta tiedostoista löytyvällä raportointilomakkeella. Raportti toimitetaan joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi tai postitse osoitteeseen Sodankylän kunta / Kirjaamo, PL 60, 99600 Sodankylä.