Kirjaamo

Kuntalaiset voivat tehdä kuntaa koskevia aloitteita ja toimittaa kuntaan osoitettuja asiakirjoja toimittamalla ne kirjaamoon henkilökohtaisesti, kirjeitse tai sähköpostitse.

Kirjaamo kirjaa päätöksentekoon liittyviä asioita, asiakirjoja ja virallisia kirjeitä. Lisäksi kirjataan asiat, jotka etenevät viranhaltijan vastattavaksi. Asiat rekisteröidään kunnan päätöksentekojärjestelmään ja lähetetään eteenpäin valmisteltavaksi.

Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, valitukset, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, anomukset, sekä vastauskirjeet.

Kirjaamo

0400 618 870
kirjaamo@sodankyla.fi
Jäämerentie 1 (PL 60)
99601 Sodankylä