Sodankylän kunnanvaltuusto

Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta kuntavaaleissa. Valtuustolle kuuluu kunnan toiminnasta ja taloudesta päättämisen ohessa edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.

Kunnanvaltuuston kokousaikataulu syksy 2022

torstai 25.8. klo 14
torstai 6.10. klo 14
tiistai 15.11. klo 14
torstai 15.12. klo 14

Valtuustosalin suorat lähetykset

Kunnanvaltuuston puheenjohtajat 2021-2023

sähköpostit: etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Riikka Karppinen

Puheenjohtaja

Puh. 0400 823 245

Teuvo Tapaninen

I varapuheenjohtaja

II varapuheenjohtaja

Jake Suopanki

Kunnanvaltuusto 2021-2025

Teuvo Tapaninen

KESK

Krista Stauffer

YL1

Tuula Annala

KOK

Mikko Pyhäjärvi

KESK

Ali Arsalo

YL1

Tuomas Moberg

PS

Raimo Äärelä

VAS

Riikka Karppinen

VIHR

Juho Takala

KESK

Juha Karppinen

YL1

Pekka Heikkinen

KOK

Mari-Anne Penttinen

KESK

Jesse Nilirova

YL1

Hanna Riipi

KESK

Sari Aikio

KD

Eila Kivioja

PS

Jake Suopanki

YL1

Asko Apukka

VAS

Juha Alakorva

VIHR

Tapio Lintula

KESK

Satu Honkonen

SDP

Jukka Lokka

YL1

Mikko Maijala

KESK

Jari Hyvönen

KOK

Viljo Pesonen

YL1

Risto Niemi

KESK

Heino Keinotie

PS

Mitä valtuuston tehtäviin kuuluu?

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.​

Valtuusto-ohjelma 2022-2025