Sodankylän kunnanvaltuusto

Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta kuntavaaleissa. Valtuustolle kuuluu kunnan toiminnasta ja taloudesta päättämisen ohessa edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.

Kunnanvaltuuston kokouspäivämäärät keväällä 2024

torstai 15.2.2024 klo 14:00

torstai 21.3.2024 klo 14:00

torstai 23.5.2024 klo 14:00

torstai 13.6.2024 klo 14:00

Valtuustosalin suorat lähetykset

Kunnanvaltuuston puheenjohtajat 2023-2025

sähköpostit: etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Puheenjohtajisto 18.12.2023 alkaen:

Mikko Pyhäjärvi

puheenjohtaja

Jake Suopanki

I varapuheenjohtaja

Jukka Lokka

II varapuheenjohtaja

Kunnanvaltuusto 2021-2025

sähköpostit: etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Teuvo Tapaninen

KESK

Krista Stauffer

YL1

Tuula Annala

KOK

Mikko Pyhäjärvi

KESK

Ali Arsalo

YL1

Tuomas Moberg

PS

Raimo Äärelä

VAS

Riikka Karppinen

VIHR

Juho Takala

KESK

Juha Karppinen

YL1

Pekka Heikkinen

KOK

Mari-Anne Penttinen

KESK

Jesse Nilirova

YL1

Hanna Riipi

KESK

Sari Aikio

KD

Eila Kivioja

PS

Jake Suopanki

YL1

Riitta Hokkanen

VAS

Juha Alakorva

VIHR

Tapio Lintula

KESK

Satu Honkonen

SDP

Jukka Lokka

YL1

Mikko Maijala

KESK

Jari Hyvönen

KOK

Viljo Pesonen

YL1

Risto Niemi

KESK

Harri Kangas

PS

Mitä valtuuston tehtäviin kuuluu?

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.​

Valtuusto-ohjelma 2022-2025