Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta luotsaa ja kehittää hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaa ja vastaa sen palvelujen järjestämisestä.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan tehtävänä on vastata ja päättää opetuslainsäädännössä kunnan ja opetuksen järjestäjän tehtäväksi säädetyistä asioista, nuoriso-, liikunta-, kirjasto-, kulttuuri- ja museolainsäädännössä kunnan tehtäväksi määrätyistä asioista sekä päivähoitoa, lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea koskevassa lainsäädännössä kunnan monijäsenisen toimielimen tehtäväksi säädetyistä asioista, ellei näitä koskevaa päätöksentekoa ole lainsäädännössä säädetty muun viranomaisen tehtäväksi. Lautakunta huolehtii palvelujen järjestämisestä sen mukaan kuin niistä on säädetty edellä mainittuja palveluja koskevassa lainsäädännössä. ​

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta v. 2021-2025 (varajäsenet suluissa)

  • ​Puheenjohtaja Pesonen Viljo, YL1 ​(Jarva Annukka)
  • Varapuheenjohtaja Takala Juho, ​KESK ​(Manninen Jyrki)
  • ​Niemi Risto, ​KESK ​(Malova Kristina)
  • ​Hokkanen Riitta, ​VAS ​(Jääskeläinen Antti)
  • Liikanen Ritva, ​YL1 ​(Halminen Piia)
  • Uusitalo Asta, ​YL1 ​(Alakorva Juha)
  • ​Sulisalo Anna-Tytti, KOK ​(Heikkilä Jone)