Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan tehtävänä on vastata ja päättää opetuslainsäädännössä kunnan ja opetuksen järjestäjän tehtäväksi säädetyistä asioista, nuoriso-, liikunta-, kirjasto-, kulttuuri- ja museolainsäädännössä kunnan tehtäväksi määrätyistä asioista sekä päivähoitoa, lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea koskevassa lainsäädännössä kunnan monijäsenisen toimielimen tehtäväksi säädetyistä asioista, ellei näitä koskevaa päätöksentekoa ole lainsäädännössä säädetty muun viranomaisen tehtäväksi.

Sivistyslautakunta huolehtii em. palvelujen järjestämisestä sen mukaan kuin niistä on säädetty em. palveluja koskevassa lainsäädännössä. ​

Sivistyslautakunta 2021 – 2025

Henkilökohtainen varajäsen suluissa.

  • ​Puheenjohtaja Pesonen Viljo, YL1, ​(Jarva Annukka)
  • Varapuheenjohtaja Takala Juho, ​KESKm ​(Manninen Jyrki)
  • ​Lintula Tapio, ​KESK, ​(Malova Kristina)
  • ​Hokkanen Riitta, ​VAS, ​(Jääskeläinen Antti)
  • Liikanen Ritva, ​YL1, ​(Halminen Piia)
  • Nilirova Jesse, ​YL1, ​(Alakorva Juha)
  • ​Sulisalo Anna-Tytti, KOK, ​(Heikkilä Jone)