Ostolaskudata

Sodankylän kunta tarjoaa ostolaskudataansa avoimena datana kenen tahansa hyödynnettäväksi.

Ostolaskudata sisältää Sodankylän kunnan käyttötalous- sekä investointimenoja: palvelujen ostoja, aineita, tarvikkeita ja tavaroita sekä muita ostolaskujärjestelmän kautta kulkevia menoja. Lisäksi aineistossa on kunnan maksamat avustukset siltä osin kuin ne on maksettu yrityksille ja yhteisöille. Ostolaskudata löytyy alta Excel-tiedostoina.