Toimialat

​​Sodankylän kunnassa on viisi toimialaa, joista jokaisella on oma toimialajohtaja.

​​​​​​​​​​​Kunnan organisaatio jaetaan viiteen toimialaan: talous- ja hallintopalvelut, elinvoimapalvelut, sivistyspalvelut, perusturvapalvelut ja tekniset palvelut.

Toimialoja johtavat toimialajohtajat: talous- ja hallintojohtaja, kehitysjohtaja, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja, perusturvajohtaja ja tekninen johtaja.

Toimialajohtajat raportoivat toimialueensa luottamustoimielimelle sekä kunnanjohtajalle, joka puolestaan raportoi kunnanhallitukselle.

Kunnan toimialat

 • Talous- ja hallintopalvelut

  Talous- ja hallintopalveluiden toimialan tehtävänä on tuottaa kunnan yleishallinnon palvelut, työllisyyden hoidon ja maaseutupalvelut asiakaslähtöisesti ja
  kustannustehokkaasti. Toimiala vastaa kuntastrategian toteuttamisesta ja tasapainoisesta kuntataloudesta. Lisäksi toimialan tehtävänä on ohjata kuntakonsernin toimintaa ja koordinoida kunnan sidosryhmätyötä.

  Toimialajohtajana toimii talous- ja hallintojohtaja Kalle Pyykkö.

 • Elinvoimapalvelut

  Elinvoimapalveluiden tehtävänä on edistää kunnan elinvoimaisuutta siten, että kehitetään yritysten toimintaedellytyksiä, varmistetaan monipuolisten ja laadukkaiden tonttien saatavuus sekä huolehditaan viestinnällä kunnan tiedottamisesta ja kuntaimagosta.

  Toimialajohtajana toimii kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen sekä hänen rinnallaan kehitysjohtaja Ari Pesonen.

 • Perusturvapalvelut

  Perusturvapalveluiden tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia terveys- ja sosiaalipalveluita.

  Toimialajohtajana toimii vt. perusturvajohtaja Sinikka Hotti.

 • Tekniset palvelut

  Tekniset palvelut vastaa kunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden hoidosta, sisäisestä ja ulkoisesta tilojen vuokraamisesta, kiinteistönhoidosta, tuottaa ruoka-, siivous- ja laitoshuoltopalvelut sekä hoitaa ympäristöön ja rakentamiseen kohdistuva tehtävät joustavalla ja asiakaslähtöisellä palvelulla.

  Lisäksi tekninen lautakunta vastaa rakennusvalvonnan lupien ja muiden asioiden käsittelystä. Teknisen lautakunnan alainen ympäristöjaosto vastaa ympäristönsuojelun lupien ja asioiden käsittelystä. Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston tehtäviin kuuluu myös opastus, neuvonta sekä erilaiset viranomaistarkastukset/katselmukset sekä rakennetun/rakentamattoman ympäristön valvonta.

  Toimialajohtajana toimii tekninen johtaja Matias Yliriesto.

 • Sivistyspalvelut

  Sivistyspalveluiden tehtävänä on tuottaa ja kehittää monipuolisia sivistyspalveluja, joiden lähtökohtana elinikäisen kasvun tukeminen.

  Toimialajohtajana toimii hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Anni Miettunen.