Tietoa Ukrainasta saapuville

Tänne on koottu ohjeet ja infopaketti Ukrainasta Sodankylään saapuville henkilöille.

 1. Hae turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua

  Ulkomaalaistutkinta puh +358 295 466 446, klo 8-16
  Sähköposti: ulkomaalaistutkinta.lappi@poliisi.fi

 2. Ole yhteydessä vastaanottokeskukseen

  Vastaanottokeskus puh. 040 503 2732
  Käyntiosoite: Rovaniemen vastaanottokeskus, Laajakaista 3 E, 2. krs, 96440 Rovaniemi

 3. Ilmoittaudu työnhakijaksi

  Te-toimisto puh. 029 502 5500
  Käyntiosoite: Jäämerentie 1, 99601 Sodankylä
  Sähköposti: kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi

 4. Kysy lisätietoja Sodankylän kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista

  Käyntiosoite: Hyvinvointikeskus Sopukka, Karistamontie 4, 99600 Sodankylä

Sosiaalipalvelut

Perhekeskuksen palveluohjaus puh. 0400-694 024 klo 9-11
Sosiaalipäivystys virka-aikana puh. 040 571 2169
Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella puh. 040 726 6965

Terveyspalvelut

Akuuttivastaanotto puh. 020 692881 (24h/vrk)

Yleisiä toimintaohjeita

Yleisiä toimintaohjeita, kun saavut Ukrainasta Suomeen löydät Maahanmuuttoviraston sivuilta:

suomeksi: Toimintaohjeita, kun saavut Ukrainasta Suomeen
ukrainaksi: Що я повинен робити прибувши з України до Фінляндії

Lisätietoja Maahanmuuttoviraston sivuilla:

suomeksi: Venäjän hyökkäys Ukrainaan
ukrainaksi: Вторгнення Росії в Україну

suomeksi: Usein kysytyt kysymykset Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan
ukrainaksi: Часті запитання про вторгнення Росії в Україну 

Jaettavat ohjeet Ukrainasta paenneille eri kielillä (migri.fi)

 

Kotikunnan hakeminen

 • Kotikunnan hakeminen on vapaaehtoista / Подача заяви на отримання муніципалітету проживання є добровільною

  Ukrainasta paennut voi hakea Digi- ja väestötietovirastolta (DVV) kotikuntaa verkossa 1.3.2023 alkaen, kun hän on asunut Suomessa vuoden ja hänellä on suomalainen henkilötunnus sekä vähintään vuosi sitten myönnetty tilapäisen suojelun oleskelulupa, jota on jatkettu 4.3.2024 asti.

  Kotikuntaa haetaan verkkolomakkeella, joka löytyy DVV:n verkkosivuilta. Asioida voi verkossa eikä tarvitse käydä DVV:n palvelupaikassa. Myös vastaanottokeskus auttaa tarvittaessa henkilötunnuksen ja kotikunnan hakemisessa. Ohjeita Ukrainasta saapuville | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)/ https://dvv.fi/instrukcii-dla-ukrainciv

  Kotikunnan hakeminen on vapaaehtoista, ja elämää Suomessa voi halutessaan jatkaa myös vastaanottokeskuksen ja vastaanottopalveluiden asiakkaana. Kotikunnasta on kuitenkin hyötyä, jos aikoo toistaiseksi jäädä Suomeen. Kotikunta Suomessa ei vaikuta kansalaisuuteen tai oikeuksiin Ukrainassa. Se ei ole este, jos haluaa myöhemmin palata Ukrainaan.

 • Miten kotikunta vaikuttaa ukrainalaisten elämään / Як муніципалітет проживання впливає на життя українців

  Kun tilapäistä suojelua saava henkilö siirtyy kotikunnan saatuaan kuntaan, hänen kaikki palvelunsa siirtyvät Sodankylän kunnan ja Lapin hyvinvointialueen järjestettäväksi. Oleskeluluvista vastaa edelleen Maahanmuuttovirasto.

  Jos ukrainalainen on jo aiemmin hankkinut asunnon Suomessa tai majoittuu esimerkiksi ystävän tai sukulaisen luona, kotikunnan saaminen ei välttämättä vaikuta asumiseen. Jos taas hän on aiemmin asunut vastaanottokeskuksessa tai vastaanottokeskuksen järjestämässä majoituksessa, majoitus pitää jatkossa järjestää ja maksaa itse. Pienituloinen voi saada Kelasta asumistukea.

  Oikeus vastaanottorahaan päättyy. Kotikunnan saanut ukrainalainen voi kuitenkin hakea Kelan etuuksia, kuten lapsilisää ja asumistukea. Tarvittaessa Kelasta voi hakea myös perustoimeentulotukea.

  Hakemisen helpottamiseksi Kela ottaa käyttöön uudenlaisen lomakkeen, jolla Kela-korttia ja lapsilisää voi hakea yhdellä kertaa.

  Нова форма заявки Kela спрощує перехід на отримання пільг для тих, хто втік, рятуючись від війни, з України – тепер ви можете подати заявку, на отримання картки Kela та допомоги по догляду за дитиною водночас

  UA 1ukr – Hakemus – Kela-kortti ja lapsilisiä – Tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet henkilöt

  Mitä Kelan tuet ovat ja miten niitä voi hakea? – YouTube

   

 • Työnteko-oikeus jatkuu ennallaan

  Tilapäistä suojelua saava voi ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Kotikunnan myötä hänet siirretään kotikunnan työllisyyspalveluiden piiriin.

  TYÖNHAKIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN-UKRAINAN TILANTEEN JOHDOSTA – Formula (ahtp.fi)

 • Kiireelliset ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut / термінові соціальні та медичні послуги

  Turvapaikanhakijoiksi rekisteröityneille ja tilapäistä suojelua hakeneille vastaanottokeskus järjestää lainmukaiset terveydenhuollon palvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluita ei kuntalaisena enää saa vastaanottokeskuksen kautta, vaan niistä vastaa Lapin hyvinvointialue. Oikeus erilaisiin sosiaalipalveluihin laajenee, kun taas terveydenhuoltopalveluiden laajuus säilyy ennallaan.

  Kiireellisistä terveyspalveluista vastaa Lapin hyvinvointialue Sodankylän terveysasema. Henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa soita 112. Номер екстреної допомоги 112.

  Kiireellisestä sosiaalihuollon palveluiden tarpeesta voi olla yhteydessä Lapin hyvinvointialueen Sodankylän sosiaalipäivystykseen.

 • Varhaiskasvatus ja perusopetus / освіта та догляд у ранньому дитинстві та базова освіт

  Kotikunnan saaminen helpottaa päivähoidon järjestämistä: lapsella on subjektiivinen oikeus saada varhaiskasvatuspaikka, vaikka molemmat vanhemmat tai toinen heistä olisi kotona.

  Esiopetusikäisellä lapsella on velvollisuus osallistua esiopetukseen, ja oppivelvollisuusikäisiä lapsia ja nuoria koskee oppivelvollisuus.

  Voit hakea lapsellesi koulupaikkaa, kun olet hakenut tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa. Sodankylässä järjestetään esi- ja perusopetusta 6–16-vuotiaille lapsille. Jos olet saanut kotikunnan, lastasi koskee oppivelvollisuus, jolloin hänen tulee osallistua suomalaisen peruskoulun opetukseen.

  Koulussa on maksuton kouluruokailu. Oppilaalla on myös oikeus oppilashuoltoon.

 • Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma/ початкова оцінка і План інтеграції

  Mikäli olet työtön työnhakija työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen: Lapin TE-toimisto – TE-palvelut.

  Kunta käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea.

  Alkukartoituksessa arvioidaan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Alkukartoituksessa selvitetään tätä tarkoitusta varten aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat.

  Alkukartoituksen pohjalta laaditaan kanssasi yksilöllinen kotoutumissuunnitelma, jossa sovitaan niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea mahdollisuuksia hankkia riittävä kielitaito ja työelämässä tarvittavat tiedot ja taidot sekä edistää mahdollisuuksia osallistua yhdenvertaisena jäsenenä suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.

Apua ja neuvontaa kuntaan asettumisessa antaa

Tiina Hongisto
hyvinvointikoordinaattori, kotouttamisen yhteyshenkilö
tiina.hongisto@sodankyla.fi
puh. 040 677 2122

Neuvontaa on saatavilla suomen kielellä ja tarvittaessa tulkin avustuksella.

Muuta lisäinfoa

 • Maahantulo

  Maahantuloon liittyvissä asioissa sinua auttaa Maahanmuuttovirasto (Migri). Sinulla on oikeus:

  • Hakea tilapäistä suojelua.
  • Oleskella Suomessa 3 kuukautta viisumivapaasti, jos sinulla on biometrinen passi. Silloin sinun ei tarvitse ilmoittautua mihinkään. Huomaa kuitenkin, että ilman oleskelulupaa sinulla ei ole oikeutta vastaanottokeskuksen tai kunnan palveluihin. Sinulle voidaan kuitenkin tarvittaessa järjestää hätämajoitus ja kiireellinen terveydenhuolto.
  • Hakea turvapaikkaa Suomessa. Turvapaikkaa haetaan henkilökohtaisesti poliisin tai rajatarkastusviranomaisen luona. Turvapaikkahakemusta ei voi jättää Maahanmuuttoviraston toimipisteessä tai vastaanottokeskuksessa.
  • Hakea oleskelulupaa muulla perusteella, kuten perheside Suomeen tai työpaikka
 • Turvapaikan tai tilapäisen suojelun hakeminen

  Tilapäistä suojelua hakevat voivat majoittua yksityismajoituksessa sukulaistensa tai tuttaviensa luona. Mikäli hakijoilla ei ole majoitusta, heidät majoitetaan Rovaniemen vastaanottokeskukseen. Jokaisen hakijan, myös yksityismajoitukseen tulevien, tulee kuitenkin käydä rekisteröitymässä sekä poliisissa Rovaniemellä että Rovaniemen vastaanottokeskuksessa.

  Poliisin ulkomaalaistutkinta hoitaa virka-aikaan hakemusten vastaanottamisen. Ulkomaalaistutkinnan saa kiinni numerosta +358 295 466 446 virka-aikaan, myös viikonloppuisin, tai kiireettömämmissä asioissa sähköpostitse ulkomaalaistutkinta.lappi@poliisi.fi. Ole yhteydessä etukäteen ennen Rovaniemelle lähtöä puhelimitse tuohon numeroon varmistaaksesi rekisteröinnin onnistuminen.

  Vastaanottokeskus

  Jos olet hakenut turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua, sinulle järjestetään majoitus vastaanottokeskuksen kautta. Huomaa, että sinun on ensin haettava poliisilta kansainvälistä suojelua (turvapaikka tai tilapäinen suojelu), jotta voit saada asunnon vastaanottokeskuksen kautta. Vastaanottokeskus vastaa toimeentuloasioista. Olet oikeutettu vastaanottorahaan, jos olet rekisteröitynyt ensin vastaanottokeskukseen.

  Rovaniemen vastaanottokeskus

  Laajakaista 3 E, 2. krs, 96440 Rovaniemi
  Puh. 040 503 2732

 • Sosiaalipalvelut

  Kiireelliset sosiaalipalvelut sekä ohjausta ja neuvontaa saat Sodankylän perhekeskuksen palveluohjauksesta puh. 0400 694 024 arkisin klo 9-11.

  Sosiaalipäivystys

  (vain kiireelliset asiat; lastensuojelu- ja huoli-ilmoitukset)
  arkisin klo 8-16 puh. 040 571 2169

  Kiireellisissä tilanteissa virka-ajan ulkopuolella puh. 040 726 6965

  Lisätietoa Sodankylän perhekeskuksesta kunnan kotisivuilla.

 • Yksityinen majoitus

  Voit myös majoittua tuttavien tai sukulaisten luokse tai järjestää majoituksen itse. Sinun tulee kuitenkin hakea kansainvälistä suojelua (turvapaikka tai tilapäinen suojelu), jotta saat vastaanottokeskuksen palvelut. Olet oikeutettu vastaanottorahaan, jos olet rekisteröitynyt ensin vastaanottokeskukseen.

 • Kunnan vuokra-asunnot

  Asuntotoimisto

  (vuokrasopimukset, asumisneuvonta):
  puh. 0400 290 237
  puh. 0400 290 221
  puh. 0400 290 223

  Käyntiosoite:

  Sodankylän kunnanvirasto
  Jäämerentie 1
  99601 Sodankylä

 • Terveydenhuolto

  Sinulla on oikeus kiireelliseen hoitoon julkisessa terveydenhuollossa sekä välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin. Jos olet vastaanottokeskuksen asiakas, saat sosiaali- ja terveyspalvelut vastaanottokeskuksen kautta.

  Akuuttivastaanotto puh. 020 692881 (24h/vrk)

  Vakavissa, henkeä uhkaavissa sairaskohtauksissa ja onnettomuuksissa tulee aina soittaa yleiseen hätänumeroon 112. 

  Hätäkeskuslaitoksen verkkosivuilla on tietoa eri kielillä hätänumeroon soittamisesta.
  UkrainaksiУ Фінляндії є лише один номер екстреної допомоги – 112.

 • Työnteko

  Turvapaikanhakijana saat tehdä ansiotyötä kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun olet hakenut turvapaikkaa. Jos olet saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, sinulla on välitön oikeus työntekoon. Jos olet Suomessa viisumivapaasti, voit tehdä töitä tietyissä tehtävissä.

  Lisätietoja Maahanmuuttoviraston sivuilla. 
  Sivu ukrainaksi: Що я повинен робити прибувши з України до Фінляндії

  Ilmoittaudu työnhakijaksi asioimalla TE-toimistossa:

  • Käyntiosoite: Jäämerentie 1, 99601 Sodankylä
  • Postiosoite: PL 1000, 96101 Rovaniemi
  • Sähköpostiosoite: kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi
  • Puhelinnumero työnhakijoille: 029 502 5500