Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset otetaan mukaan päätöksentekoon ja heille annetaan mahdollisuus vaikuttaa budjetin määrärahojen kohteiden valintaan.

Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä investoinneista tai palveluista. Osallistuvassa budjetoinnissa jokainen kuntalainen pääsee vaikuttamaan siihen, mihin yhteisiä varoja käytetään.

 

Osallistuva budjetointi 2024

Mun Sodankylä 2024 tehdään yhdessä! Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin prosessi on parhaillaan käynnissä. Voit seurata osallistuvan budjetoinnin etenemistä Mun Sodankylä -verkkosivulla!

 

Osallistuva budjetointi 2023

Sodankylässä käynnistyi syksyllä 2022 prosessi, jossa etsittiin osallistuvan budjetoinnin kohdetta vuodelle 2023. Osallistuvaan budjetointiin oli varattu 30 000 euron määräraha, jonka käytöstä päättivät kuntalaiset.

Kohteen valinta lähti liikkeelle avoimella verkkokyselyllä, jossa kuntalaisia pyydettiin jakamaan ideansa. Ideoiden keruuaika oli 20.9.–5.10.2022. Ideointikyselyyn tuli määräaikaan mennessä kaikkiaan 109 vastausta.

Kunnan johtoryhmä kävi ideointivaiheessa tulleet ehdotukset läpi ja valitsi niistä jatkoäänestykseen kuusi kohdetta: 1) kuntoportaat, 2) ulkokuntosali, 3) taidetta keskustan liikenneympyrään, 4) lähilaavu keskustaan esteettömän kalastuspaikan läheisyyteen, 5) kävelyreitin jatkaminen Kitisen vartta pohjoiseen ja 6) bussiyhteys Luostolle. Kuntalaiset saivat äänestää näistä kuudesta kohteesta suosikkiaan 12.–31.10.2022. Äänestys tapahtui verkossa Otakantaa.fi-palvelussa: Äänestä suosikkiasi kuudesta vaihtoehdosta. Lisäksi kirjastossa oli jaossa paperisia äänestyslipukkeita.

Äänestysaikana sodankyläläiset antoivat yhteensä 626 hyväksyttyä ääntä. Voittajaksi nousi kuntoportaat. Äänestystulos jakautui seuraavalla tavalla:

  1. Kuntoportaat 174 ääntä
  2. Kävelyreitin jatkaminen Kitisen vartta pohjoiseen 149 ääntä
  3. Bussiyhteys Luostolle 147 ääntä
  4. Ulkokuntosali 79 ääntä
  5. Lähilaavu keskustaan esteettömän kalastuspaikan läheisyyteen 42 ääntä
  6. Taidetta keskustan liikenneympyrään 35 ääntä

 

Osallistuvan budjetoinnin 2023 tiedotteet

Sodankylän urheilupuistoon rakennetaan matalan kynnyksen kuntoportaat (29.6.2023)

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä annettiin 626 ääntä – Eniten ääniä keräsi kuntoportaat (1.11.2022)

Vielä kolme päivää aikaa äänestää osallistuvan budjetoinnin kohdetta! (28.10.2022)

Osallistuvan budjetoinnin kyselyyn tuli yli sata ideaa – Äänestä suosikkiasi kuudesta jatkoon päässeestä! (12.10.2022)

Vielä kaksi päivää aikaa vastata osallistuvan budjetoinnin kyselyyn! (3.10.2022)

Haussa Sodankylän kunnan osallistuvan budjetoinnin kohde – Mihin sinun mielestäsi rahasumma pitäisi käyttää? (20.9.2022)