Vammaisneuvosto

​Sodankylän vammaisneuvosto on Sodankylän kunnan ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston jäsenet 2021-2025

 • Sodankylän invalidien yhdistys: Tarja Lintula, varalla Lauri Siirtola
 • Sodankylän näkövammaiset, Kirsti Reijonen, varalla Minna Lehtola
 • Sodankylän kuulo ry, Viljo Poikela, varalla Kari Yliaska
 • Erityislasten omaiset ry, Salla Sammela, varalla Saara Yliranta
 • Sodankylän diabetesyhdistys ry, Ritva Kivelä, varalla Sisko Uusitalo
 • Sodankylän kunta, kunnanhallituksen edustaja, Raimo Äärelä, varalla Anna-Tytti Sulisalo
 • Sodankylän kunta, sivistyspalvelut, Jani Uusitalo, varalla Tanja Varis
 • Sodankylän kunta, tekniset palvelut, Ville Pyhäjärvi, varalla Hannu Hukki

Vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Ritva Kivelä ja varapuheenjohtajana Tarja Lintula.
Sihteerinä toimii Sodankylän kunnan hyvinvointikoordinaattori.

Sodankylän kunnan vammaisneuvoston säännöt

 • 1 §  Tarkoitus ja toiminta-alue

  Sodankylän kunnan vammaisneuvosto on Sodankylän kunnan ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

   

 • 2 § Vammaisneuvoston tehtävät

  1. Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa.
  2. Seuraa vammaisten tarpeiden kehitystä kunnan alueella.
  3. Seuraa vammaisten henkilöiden selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saamisessa sekä kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnoissa.
  4. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että ympäristö ja julkiset tilat soveltuvat myös vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
  5. Seuraa vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saavutettavuuden parantamiseksi.
  6. Edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon.
  7. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vammaisiin liittyvissä asioissa.
  8. Hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.
  9. Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
 • 3 § Kokoonpano ja toimikausi

  Vammaisneuvoston muodostavat kunnanhallituksen nimeämät eri hallintokuntien ja vammaisjärjestöjen edustajat, 6-8 henkilöä. Kunnanhallitus voi antaa jäsenien nimeämisen valitsemiensa hallintokuntien ja vammaisjärjestöjen tehtäväksi.

  Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvoston sihteerin. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vammaisneuvoston edustajien toimikausi on neljä vuotta noudattaen valtuuston toimikautta.

  Vammaisneuvostossa on jokaisella edustajalla yksi ääni.

 • 4 § Kokoontuminen

  Vammaisneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Puheenjohtaja voi myös pyytää vammaisneuvoston sihteeriä kutsumaan kokouksen koolle. Vammaisneuvoston sihteeri voi tarvittaessa kutsua itsenäisesti toimikauden ensimmäisen kokouksen koolle. Kokouskutsu tulee lähettää vähintään 7 vrk ennen kokousta. Vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä ovat läsnä.

Vanhusneuvoston kokouspöytäkirjat löytyvät vuoden 2023 alusta lähtien Twebistä.