Vaikuta kotikylässäsi

IMG_1246.JPG 


Kyläseurat ja kyläyhdistykset

Kylät ovat yksi Sodankylän vahvuuksista. Omalla alueella vaikuttaminen on luontaista kyläseurojen ja -yhdistysten kautta. Parhaimmillaan kylätoimintatyö edistää asukkaiden yhteisöllisyyttä, kylien elinvoimaisuutta ja lisää yleistä hyvinvointia sekä vahvistaa kunnan ja kylien välistä yhteistyötä.

Kyläyhdistykset ja -seurat haluavat olla mukana suunnittelemassa ja vaikuttamassa oman alueensa kehittämiseen ja erityisesti palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Kyläyhdistykset ja -seurat voivat antaa lausuntoja tai tehdä aloitteita ja osallistua näin alueensa hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseen.  ​

Kyläseurojen ja -yhdistysten päätehtävä on ideoida ja kehittää kylää sekä innostaa väestöä mukaan toimintaan. Kyläaktiivit pyrkivät vaalimaan yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä sekä välittämään tietoa kunnan ja kylien välillä. Usein kylien yhdistykset, seurat ja toimikunnat järjestävät myös yhteisiä tapahtumia, joiden avulla kerätään kyläläiset yhteen

Päivitetty: 29.9.2021 17:14