Vaikuta kotikylässäsi

IMG_1246.JPG 


Kylätoimikunnat, seurat ja yhdistykset

Kylät ovat yksi Sodankylän vahvuuksista. Omalla alueella vaikuttaminen on luontaista kylätoimikuntien, -seurojen ja -yhdistysten kautta. Parhaimmillaan kylätoimintatyö edistää asukkaiden yhteisöllisyyttä, kylien elinvoimaisuutta ja lisää yleistä hyvinvointia sekä vahvistaa kunnan ja kylien välistä yhteistyötä.

Kylätoiminnan historia on pitkä ja värikäs. Kylien yhteisöt haluavat olla mukana suunnittelemassa ja vaikuttamassa oman alueensa kehittämiseen. Kylätoimikunnat voivat antaa lausuntoja tai tehdä aloitteita ja osallistua näin alueensa hyvinvoinnin parantamiseen.  ​

Kylätoimikuntien, seurojen ja yhdistysten päätehtävä on ideoida ja kehittää kylää sekä innostaa väestöä mukaan toimintaan. Kyläaktivistit pyrkivät vaalimaan yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä sekä välittämään tietoa kunnan ja kylien välillä. Usein kylien yhdistykset, seurat ja toimikunnat järjestävät myös yhteisiä tapahtumia, joiden avulla kerätään kyläläiset yhteen

Päivitetty: 27.9.2017 12:30