Vaalit

ALUEVAALIT 2022

Sote-uudistuksen myötä Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021. 

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan 23.1.2022. Vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestys käydään kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa.

Lisätietoja aluevaaleista osoitteessa www.vaalit.fi/aluevaalit.

Vuoden 2022 aluevaalit toimitetaan 23.1.2022 klo 9.00-20.00

Varsinaisena vaalipäivänä äänestysalueiden äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00-20.00. Sodankylässä äänestysalueiden varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat:

​Äänestyalue
​Äänestyspaikka
​005 Kirkonkylä
​Kunnanvirasto, Jäämerentie 1
​008 Raudanjoki
​Torvisen koulu, Pyhä-Luostontie 26
​010 Sattanen
​Sattasen kylätalo, Kestikievarinpolku 19
​011 Syväjärvi
​Syväjärven koulu, Urheilukentäntie 4
​013 Vaalajärvi
​Vaalajärven koulu, Kittiläntie 1618
​014 Vuotso
​Vuotson koulu, Ivalontie 8716

Ennakkoäänestys Sodankylässä 12.-18.1.2022

Sodankylässä voi äänestää ennakkoon kunnanvirastolla, keskustaajaman kaupoilla, kyliä kiertävässä kirjastoautossa, laitoksissa sekä kotiäänestyksessä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään 11.1.2022 klo 16. Ks. ohje: Kotiäänestys aluevaaleissa 2022.

Kunnanvirastolla

osoitteessa Jäämerentie 1.

​Päivämäärä
​Kellonaika
ke-pe 12.-14.1.2022
​klo 9-18
​la-su 15.-16.1.2022
​klo 10-16
​ma-ti 17.-18.1.2022
​klo 9-20

Kaupoissa

​Paikka
​Päivämäärä
​Kellonaika
​K-Supermarket Pohjantähti
​pe 14.1.2022
​klo 10-17 
​S-market Sodankylä
​ma 17.1.2022 
​klo 10-17 
​K-market Sodankylä
​ti 18.1.2022
​klo 10-17 

Kirjastoauto Hillassa:

Huom! Kirjastoautossa on käytössä henkilöhissi, ja äänestämässä voi käydä esteettömästi. 

​Keskiviikko 12.1.2022

​Lokka Alakorva, Lokantie 3570
​klo 12.20 – 12.50
​Lokka ent. kauppa, Moitamaantie 46
​klo 13.00 – 13.30
​Lokka, Vintiläntie 56
​klo 13.35 – 13.45
​Lokka, Kotivaarantie 1
​klo 13.50–14.05


​Torstai 13.1.2022
​Seipäjärvi, Valkkisjärventie 16
​klo 15.00 – 15.15
​Seipäjärvi, Seipäjärventie 1615
​klo 15.20 – 15.35 
​Raudanjoki Visatupa, Seipäjärvent. 409
​klo 15.45 – 15.55
​Raudanjoki Potkuriparkki, Seipäjärvent. 5
klo ​16.00 – 16.15 
​Vuojärvi, Rovaniementie 3923
​klo 16.30 – 16.45
​Torvinen, Rovaniementie 2600
​klo 17.00 – 17.10
​Aska, Hanunkuja 1
​klo 17.20 – 17.30


Perjantai 14.1.2022
​Unarin Luusua, Meltauksentie 5560
​klo 9.15 – 9.30
​Kukasjärvi, Kuuselantie th.
​klo 9.45 – 9.55
​Kierinki kauppa, Tuirantie 4
​klo 10.20 – 10.30
​Uimaniemi, Uimaniementie 277
​klo 10.45 – 10.55
​Murtomaa, Meltauksentie 3572
klo 11.05 – 11.15
​Sassali ent. koulu, Sassalintie 8
klo 11.25 – 11.35
​Syväjärvi tori, Syväjärventie 4
klo 11.45 – 12.00
​Kaarto, Vareskairantie 1
klo 12.10 – 12.20
​Riipi ent. kauppa, Riipintie 85
klo 12.30 – 12.45
​Tinaselkä, Meltauksentie 814
klo 12.55 – 13.05
​Kuusikonkumpu, Meltauksentie 274
klo 13.15 – 13.25
​Jeesiö, Kittiläntie 3016
klo 13.45 – 13.55
​Vaajajärvi, Kittiläntie 1568
klo 14.10 – 14.20


Maanantai 17.1.2022
​Vuotso koulu, Ivalontie 8714
klo ​9.25 – 10.25
​Vuotso Pehkosen piha, Ivalontie 8765
​klo 10.30-11.00
​Vuotso, Taivallammentie 112
klo 11.05 – 11.15
​Kakslauttanen, Kiilopääntie th
​klo 11.45 – 12.05
​Tankapirtti, Ivalontie 10820
​klo 12.15 – 12.30
​Purnumukka, Purnumukantie 347
​klo 12.40 – 13.00
​Tankavaara, Tankavaarantie 31
​klo 13.10 – 13.30
​Saamen Kielipesä, Kuusikiekeröntie 46
​klo 13.40 – 14.10
​Vuotso kauppa, Säpikästie 3
​klo 14.15 – 14.45
​Peurasuvanto, Ivalontie 5086
​klo 15.15 – 15.25
​Petkula ent. koulu, Petkulantie 250
​klo 15.45 – 15.50
Kersilö, Kotimaantie th 
​klo 16.00 – 16.10


​Tiistai 18.1.2022
​Rajala Tyni, Rajalantie 2528
​klo 10.35 – 10.45
​Rajala Vilenius, Rajalantie 820
​klo 11.05 – 11.15
​Sattanen ent. koulu, Sattasentie 350 
​klo 11.30 – 11.35
​Känsäsaarenmaa, Sattasentie 34
​klo 11.40 – 11.45
​Kelujärvi Kelupirtti, Savukoskentie 2080
​klo 15.30 – 16.00
​Puolakkavaara, Puolakkavaarantie 867
​klo 16.10 – 16.20
​Puolakkavaara, Puolakkavaarantie 230
​klo 16.30 – 16.50
​Myllykylä Lokka, Puolakkavaarantie 10
​klo 16.55 – 17.05
​Savukoskentie 1514
​klo 17.10 – 17.25
​Siurunmaa, Savukoskentie 1221 
​klo 17.10 – 17.25

Laitosäänestys

Sodankylän kunnan laitoksissa on myös mahdollisuus äänestää ennakkoon. Ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa laitoksissa: Hyvinvointikeskus Sopukka, Hannuksenkartano, Nutukas, Kurunokan vanhusten asumisyksikkö, Vasantien vanhustentalo, Kylälaakson vanhusten palvelutalo, Helmikoti ja Esperin Hoitokoti Kellokas ja Jääkäriprikaati. Aikataulusta ja laitosäänestyksen tarkemmasta ohjeistuksesta tiedotetaan erikseen ao. laitoksissa.

Kirjeäänestys

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Ulkosuomalaisella eli vakituisesti ulkomailla asuvalla ei ole äänioikeutta aluevaaleissa. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 23.12.2021, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä oman kotikunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 21.1.2022 ennen kello 19.

Lue tarkemmat ohjeet kirjeäänestyksestä vaalit.fi-sivustolta: Kirjeäänestys

Karanteenissa, eristyksissä tai hengitystieoireissa äänestäminen

Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätyn henkilön on noudatettava tartuntatautilääkärin antamaa ohjeistusta. Karanteenissa tai eristyksessä olevan henkilön äänestyksen tulee tapahtua ilman kontaktia muihin ihmisiin ja käyttämällä koko ajan maskia.

Mikäli karanteenissa tai eristyksessä oleva henkilö haluaa äänestää vaalipäivänä, hänen on soitettava ennakkoon oman äänestysalueensa vaalilautakunnan numeroon, jotta vaalilautakunta pystyy järjestämään hänelle mahdollisuuden äänestää ulkona, äänestyspaikan pihalla.

Sodankylässä äänestysalueiden vaalilautakunnat huolehtivat siitä, että karanteenissa ja eristyksessä olevat pääsevät erityisjärjestelyin äänestämään ulkona. Tarkemmat toimintaohjeet saat äänestysalueesi vaalilautakunnan puheenjohtajalta. Vaalipäivän äänestysalue on ilmoitettu äänioikeutetun postitse tai sähköisesti saamassa äänioikeusilmoituksessa.

Sodankylän äänestysalueiden vaalilautakuntien yhteystiedot:

005 Kirkonkylän äänestysalue                 puh. 040 039 1187

008 Raudanjoen äänestysalue                puh. 040 538 9780

010 Sattasen äänestysalue                     puh. 040 019 8050

011 Syväjärven äänestysalue                 puh. 040 038 0197

013 Vaalajärven äänestysalue                puh. 040 032 4564

014 Vuotson äänestysalue                      puh. 040 567 8697

tai keskusvaalilautakunta                         puh. 040 548 1674


Tartuntatautilääkärin päätöksellä karanteenissa tai eristyksessä oleva voi tulla äänestyspaikan pihalle, mutta hänen ei tule mennä sisälle äänestyspaikkaan. Tällöin henkilön on äänestettävä joko omasta autostaan poistumatta tai usean metrin päässä muista ihmisistä pysytellen. Henkilö ei siis voi odottaa vuoroaan jonossa.

Eristyksessä tai karanteenissa oleva ei voi poistaa maskia vaalivirkailijan läsnä ollessa, ellei heidän välillään ole pisarasuojaa tai riittävää etäisyyttä.

Jos eristyksessä tai karanteenissa oleva ei noudata turvavälejä, käytä maskia tai visiiriä ja aivastelee tai yskii, äänestyksen terveysturvallisuus voi vaarantua, minkä johdosta vaalilautakunnan on harkittava, voidaanko äänestystä suorittaa. Vaalilain 72 §:n 2 momentin mukaan äänestyspaikalla on noudatettava vaalilautakunnan antamia määräyksiä.


Keskusvaalilautakunta v. 2021-2025
Varsinaiset jäsenet

​Heinäaho Heli
puheenjohtaja
KESK


​Hyvönen Jari
varapuheenjohtaja
​KOK


​Järvinen Matti
​VAS


Jarva Annukka
YL1


​Kulmala Kaisa
​VIHRVarajäsenet (ei henkilökohtaisia)

​Lehtinen Markku
Rantala-Mery Outi
Karkkola Sakari
​​Simppala Jussi
Halminen Piia


Kunnanhallituksen edustajaa ei ole. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Eini Kivilompolo, p. 040 548 1674 eini.kivilompolo@sodankyla.fi tai
kirjaamo@sodankyla.fi

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta v. 2021-2025

​Varsinaiset jäsenet
​Varajäsenet
​Lokka Jukka
puheenjohtaja
​YL1
​Nilirova Jesse
​Takala Juho
varapuheenjohtaja
​KESK
​Pyhäjärvi Mikko
​Aikio Sari
​KD
​Annala Tuula
​Honkonen Satu
​SDP
Äärelä Raimo
Keinotie Heino
​​PS​​Kivioja Eila

Kunnanhallituksen edustajaa ei ole. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.


 

Päivitetty: 20.1.2022 16:42

 Content Editor ‭[2]‬

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

 Content Editor ‭[1]‬