Vaalit

Europarlamenttivaalit 2019

Europarlamenttivaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 26.5.2019. Varsinaisena vaalipäivänä äänestää voi klo 09.00-20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa. 


Äänestysalue                              Äänestyspaikka                          Osoite

005 Kirkonkylä                             Kunnanvirasto                             Jäämerentie 1

008 Raudanjoki                           Torvisen koulu                             Pyhä-Luostontie 26

010 Sattanen                               Sattasen kylätalo                        Kestikievarinpolku 19

011 Syväjärvi                               Syväjärven koulu                        Urheilukentäntie 4

013 Vaalajärvi                              Vaalajärven koulu                      Kittiläntie 1618

014 Vuotso                                   Vuotson koulu                             Ivalontie 8716

 


Ennakkoäänestys

Kunnanvirastolla

ke-pe 15.-17.5.2019                klo 09.00 - 18.00

la-su 18.-19.5.2019                  klo 10.00 - 16.00

ma-ti 20.-21.5.2019                 klo 09.00 - 20.00

 

Päivittäistavarakaupoissa

K-supermarket Pohjantähti pe 17.5. klo 10-14

S-market ma 20.5. klo 10-14

K-market Sodankylä ti 21.5. klo 10-14

 

Sotilaskodissa

Sotilaskoti pe 17.5.2019  klo 17.00-19.30


 Lisäksi äänestäminen on mahdollista kirjastoautossa, laitoksissa sekä kotiäänestyksellä. 


Kirjasto-auton aikataulu europarlamenttivaaleissa 

Kirjastoauto kiertää europarlamenttivaalien äänestysajan poikkeusaikataululla ja toimii liikkuvana äänetyspaikkana. Kirjasto-auton on esteetön äänetyspaikka. 

Keskiviikko 15.5
Lokka Alakorva 12.20-12.50 
Lokka ent. kauppa klo 13.00-13.25 
Lokka koulu klo 13.30-13.50 
Lokka Ikonen klo 14.00-14.20 
Lokka Vintiläntie klo 14.35-14.50 
Tanhua kauppa klo 15.30-16.00 
Kelujärvi Kelupirtti klo 16.30-16.50 
Puolakkavaara Sarriolehto klo 17.00-17.10 
Puolakkavaara Lehtola klo 17.20-17.40 
Myllykylä Lokka klo 17.45-17.55 
Savukoskentie 1514 klo 18.00-18.15 
Siurunmaa, Savukoskentie 1169-1172 klo 18.20-18.30

Torstai 16.5
Luosto, hotellin piha klo 12.00-13.30
Hirviäkuru klo 14.30-14.45
Orajärven koulu klo 15.00-15.30
Välisuvanto klo 16.00-16.15

Perjantai 17.5
Unarin-Luusua klo 9.00-9.45
Kierinki kauppa klo 10.15-11.45
Uimaniemi klo 12.00-12.30
Murtomaa klo 12.40-13.10
Sassali, koulu/kylätalo klo 13.20-13.40
Syväjärvi, tori klo 14.00-14.30
Hinganmaa klo 14.40-15.00
Kaarto klo 15.05-15.20
Riipi klo 15.30-15.50
Tinaselkä klo 16.00-16.10
Länsiranta Häätylä klo 16.20- 16.30
Kuusikonkumpu klo 16.40-17.00

Maanantai 20.5
Vuotso koulu klo 11.40-12.40
Purnumukka klo 13.00-13.20
Tankavaara Kultakylä klo 13.30-13.50
Kuusikiekerö Saamen kielipesä klo 14.00-14.20
Vuotso Taivallampi klo 14.25-14.40
Vuotso Sompion Arja klo 14.45-15.05
Sompiontie kp. klo 15.15-15.25
Sompiontie Magga-Alakorva klo 15.30-15.40
Sompiontie Saijets-Keskitalo klo 15.45
Vuotso kauppa klo 15.55-16.40
Kiveliön Kala klo 17.00-17.10
Almanpalo klo 17.20-17.35
Peurasuvannon Lomakylä klo 17.40
Hämäläinen Lokka klo 17.50-18.00
Petkula klo 18.20 - 18.30
Kersilö klo 18.50 - 19.00

Tiistai 21.5
Seipäjärvi Niemelä klo 12.00-12.15
Seipäjärvi Junttila klo 12.20-12.35
Seipäjärvi ent. koulu klo 12.40-13.00
Visatupa klo 13.20-13.40
Raudanjoki Potkuriparkki klo 13.45-14.05
Raudanjoki Ahola klo 14.10-14.30
Raudanjoki Marjomaa klo 14.40-15.00
Vuojärvi klo 15.10-15.40
Lehtovaara HuKan Pesä klo 15.45-15.55
Torvinen klo 16.00-16.20 Aska klo 16.30-16.45


Kotiäänestys europarlamenttivaaleissa 2019

Kuka saa äänestää kotiäänestyksessä?

Vaalilain mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos ko. kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti (os. PL 60, 99601 Sodankylä) tai puhelimitse puh. 040 194 9924 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.00. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö, esimerkiksi lähiomainen.

Äänioikeutetun on todistettava henkilöllisyytensä äänestäessään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

Ilmoituksessa on mainittava:

1) äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot;

2) että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; ilmoituksessa ei tarvitse mainita, mikä syy aiheuttaa rajoittuneen kyvyn liikkua tai toimia

3) voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä vaalilain 54 §:ssä tarkoitettu henkilö;
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan on huolehdittava, että hänen lisäkseen kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tässä tehtävässään ei toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä.

sekä

4) vaalilain 46 §:n 3 momentissa tarkoitetun kotiäänestäjän omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä tieto omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta, jos myös omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksessä.

Milloin ja miten kotiäänestys toimitetaan?

Kotiäänestys toimitetaan europarlamenttivaalien osalta ennakkoäänestysaikana ke-ti 15.-21.5.2019. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti tai puhelimitse mahdollisimman pian kotiäänestykseen ilmoittautumisen päätyttyä.

Miten kotiäänestys toimitetaan?

Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Äänestäjällä on oikeus käyttää vaalitoimituksessa avustajaa, joka voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.

Äänestystoimitus tapahtuu siten, että äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun selkeästi ja niin, että vaalisalaisuus säilyy ja sulkee leimatun äänestyslipun vaalikuoreen. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Tämän jälkeen vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyllä tavalla. Lopuksi lähetekirje ja siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan keltaiseen lähetekuoreen, jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle.


Ruoktojienasteapmi Europarlameantaválggat 2019

Gii oažžu jienastit ruoktojienasteamis?

Válgalága mielde jietnavuoigadahtton olmmoš, gean nákca lihkadit dahje doaibmat lea dan meare rájálaš, ahte son ii beasa almmá govttohis váttisvuođaid haga jienastan- dahje ovdajienastanbáikái, oažžu jienastit ovddalgihtii ruovttustis dan gielddas, mii lea merkejuvvon jienastanvuoigatvuođaregistarii su ruoktogieldan. Ruoktojienasteami oktavuođas sáhttá jienastit ruoktojienasteapmái vuoigadahtton olbmuin seammá dállodoalus ássi oapmahašdikšundoarjagis addojuvvon lágas (937/2005) dárkkuhuvvon oapmahašdivššár, juos guoskevaš gielda lea merkejuvvon jienastanvuoigatvuođaregistaris su ruoktogieldan.

Man láhkai ruoktojienasteapmái galgá almmuhit?

Olmmoš, guhte háliida jienastit ovddalgihtii ruovttustis, galgá almmuhit das čálalaččat (čuj. PL 60, 99601 Soađegilli) dahje telefovnnain tel. 040 194 9924 ruoktogieldda guovddášválgalávdegoddái maŋimustá disttaga 14.5.2019 klo 16.00. Almmuhusa sáhttá jienasteaddji beales bargat su válljen olmmoš, ovdamearkan lagašoapmahaš.

Jietnavuoigadahtton olmmoš galgá duođaštit identitehta jienastettiin. Olmmoš, geas ii leat identitehta duođašteaddji áššebábir, sáhttá oažžut boleslágádusas nuvttá, gaskaboddosaš persovdnagoartta jienasteami várás. Goartta vieččadettiin galget leat fárus guokte bássagova.

Almmuhusas galgá máinnašit:

1) jienasteaddji dievaslaš nama, persovdnanummira, čujuhusa, ruoktogieldda ja telefonnummira sihke, juos almmuhusa bargá jienasteaddji válljen olmmoš, maiddái su nama ja oktavuođadieđuid;

2) ahte jienasteaddji nákca lihkadit dahje doaibmat lea dan meare rájálaš, ahte son ii beasa almmá govttohis váttisvuođaid haga jienastan- dahje ovdajienastanbáikái  ja ahte son dan dihtii háliida jienastit ovddalgihtii ruovttustis; almmuhusas ii dárbbaš máinnašit, makkár sivva váttásmahttá lihkadeami dahje doaibmama

3) sáhttágo jienasteaddji ieš fuolahit das, ahte ruoktojienasteamis lea mielde válgalága 54 §:s dárkkuhuvvon olmmoš;
Ruoktojienasteami válgadoibmejeaddji galgá fuolahit, ahte su lassin ruoktojienasteamis lea mielde jienasteaddji válljen dahje dohkkehan 18 jagi deavdán olmmoš, guhte dán barggustis ii doaimma válgavirgeoapmahačča iešvuođas. Olmmoš, guhte lea evttohassan guoskevaš válggain, ii sáhte doaibmat dán barggus.

sihke

4) válgalága 46 §:a 3 momeanttas dárkkuhuvvon ruoktojienasteaddji oapmahašdivššára dievaslaš nama, persovdnanummira ja telefonnummira sihke dieđu oapmahašdikšunsoahpamuša fámus orrunáiggis, juos maiddái oapmahašdivššár háliida jienastit ruoktojienasteamis.

Goas ja man láhkai ruoktojienasteapmi doaimmahuvvo?

Ruoktojienasteapmi doaimmahuvvo europarlameanttaválggaid oasil ovdajienastanáigge ga-di 15.-21.5.2019. Ruoktojienasteami doaimmaheamis jienasteaddji luhtte almmuhuvvo ovddalgihtii čálalaččat dahje telefovnnain nu jođánit go vejolaš ruoktojienasteapmái almmuheami nogadettiin.

Man láhkai ruoktojienasteapmi doaimmahuvvo?

Ruoktojienasteapmi earrána dušše vehá dábálaš ovdajienasteamis. Dehálaš erohus lea das, ahte ruoktojienasteamis galgá válgadoibmejeaddji ja jienasteaddji lassin leat báikki alde jienasteaddji válljen dahje dohkkehan 18 jagi deavdán olmmoš. Jienasteaddjis lea vuoigatvuohta geavahit válgadoaimmahusas veahkeheaddji, gii sáhttá leat maiddái ovdalis máinnašuvvon su válljen dahje dohkkehan olmmoš.

Jienastandoaimmahus dáhpáhuvvá nu, ahte jienasteaddji merke evttohasa nummira jienastanlihppui čielgasit ja nu, ahte válgačiegusvuohta seailu ja bidjá steampalaston jienastanlihpo válgakonfeluhttii. Jienasteaddji deavdá sáddenreivve ja čujuha dan gieldda guovddášválgalávdegoddái. Báikki ala bovdejuvvon olmmoš merke nammačállosa sáddenreivii. Dán maŋŋá válgadoibmejeaddji merke sáddenreivii duođaštusa das, ahte jienasteapmi lea dáhpáhuvvan lágas ásahuvvon vugiin. Loahpas sáddenreive ja dasa vejolaččat lakton almmuhangoarta sihke válgakonfeluhtta biddjojit fiskes sáddenkonfeluhttii, man válgadoibmejeaddji doaimmaha gieldda guovddášválgalávdegoddái.


Keskusvaalilautakunta v. 2017-2021

​Sassali Riitta​KESK​Puheenjohtaja
​Jääskeläinen Anna Maria​SDP​Varapuheenjohtaja
​Kuusela Kaarlo​VAS
​Mustonen Jorma​KESK

​Sulisalo Anna-Tytti

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Sonja Julkunen puh. 040 194 99 24
kirjaamo@sodankyla.fi tai sonja.julkunen@sodankyla.fi

KOK​

 

Varajäsenet (ei henkilökohtaisia)

​Torvinen TapioKumpulainen Martti
Lappalainen Kari​​Ala-Poikela Saana
Aikio Lea 

 

Kunnanhallituksen edustajaa ei ole. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta v. 2017-2021

​Kivioja Eila
puheenjohtaja
​PS ​(Hirvasvuopio Maija)
Karkkola Sakari
varapuheenjohtaja 
​SDP​(Mäkelä Anne)
​Takala Juho​KESK​(Hannula Jari)
​Annala TuulaKOK  ​(Lehtinen Markku)
Äärelä RaimoVAS   ​(Nurmela kauko)

Kunnanhallituksen edustajaa ei ole. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.

 

Päivitetty: 6.5.2019 13:30

 Ajankohtaista

No content found