Kunnanvaltuusto

​​​​​​​Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta kuntavaaleissa. Valtuusto ilmaisee kunnan tahdon. Valtuustolle kuuluu kunnan toiminnasta ja taloudesta päättämisen ohessa edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.

Valtuutettujen, kuten muidenkin luottamustehtäviin valittavien vaalikelpoisuudesta, asemasta ja toimivallasta säädetään kuntalaissa. 
Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.
 
Valtuuston tehtäviin kuuluu: päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, päättää hallinnon järjestämisen perusteista, päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio, päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä, päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, valita tilintarkastajat, hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.​

Kunnanvaltuuston puheenjohtajat vuodelle 2017-2021

Heikkinen​, PekkaKOK​Puheenjohtaja
Niemi, Risto​KESK​I varapuheenjohtaja
Lakkala, HeikkiVAS​II varapuheenjohtaja

Kunnanvaltuusto 2017-2021

1. Riipi, HannaKESK​HTM, suunnittelun asiantuntija

​2. Karppinen, Juha

​VASprosessin hoitaja
3. Pyhäjärvi, MikkoKESKluonnonvarayrittäjä
​4. Annala, Tuula​KOK​terveydenhoitaja
5. Tervo, Pertti

​KESK

​liikennöitsijä
6. Karppinen, Riikka  VIHR​​pääsihteeri, opiskelija
7. Karkkola, Sakari ​SDP​FM, opettaja
8. Äärelä, RaimoVAS​​ kirvesmies
9. Aikio, Lea ​KESK​sosionomi, toimistotyöntekijä
10. Häkkinen, Ville​PS​korjaamon esimies
11. Lehtinen, Markku ​KOK​palopäällikkö evp.
12. Niemi, Risto  ​KESK​eläkeläinen
13. Nurmela, Kauko  VAS​​eläkeläinen, elinkeinoasiamies evp.
14. Siirtola, Sami  ​KESK ​urakoitsija, poromies
15. Aikio, Sari ​KD ​diakonissa-sairaanhoitaja
16. Mikkola, Mauri ​KESK ​metsätalousinsinööri
17. Hirvasvuopio, Maija​VIHR​eläkeläinen
18. Mäkelä, Anne  ​SDP ​palveluasiantuntija
19. Urpo Mokko​VAS
20. Mäkitalo, Arja  ​KESK​verosihteeri
21. Kivioja, Eila  ​PS​eläkeläinen, myyntiesimies
22. Heikkinen, Pekka luokanopettaja  ​KOK​KM
​23. Hietala, Tapio  ​KESK​hammaslääkäri
​24. Lakkala, Heikki ​VAS​FK, rehtori evp.
​25. Hannula, Jari ​KESK ​poromies
​26. Hyvönen, Jari ​KOK​yrittäjä
​27. Takala, Juho ​KESK​insinööri
Päivitetty: 12.1.2021 17:35

 Yhteystiedot

puheenjohtaja
Pekka Heikkinen
puh. 040 168 0811

I varapuheenjohtaja
Risto Niemi

II varapuheenjohtaja
Heikki Lakkala

puh. 040 038 2524


Sähköposti: etunimi.sukunimi
@sodankyla.fi​