Yleistä tietoa osallistumisesta

Kuntaa ei olisi olemassa ilman kuntalaisia. Kunnan toimintaan ja päätöksentekoon osallistuminen ja vaikuttaminen on kuntalaiselle luonnollista, sillä me kaikki käytämme kunnan tarjoamia palveluita. Kunnan tehtävä on luoda kaikenikäisille kuntalaisille edellytykset osallistua kunnan toimintaan. Asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnanvaltuustolla on sen sijaan vastuu tarjota monipuolisia ja vaikuttavia osallistumisen mahdollisuuksia.

Sodankylässä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia on kehitetty huhtikuusta 2017 lähtien Osallistuva Sodankylä –hankkeen avulla. Kuntalaiset ovat olleet aktiivisesti mukana ideoimassa uusia osallistumisentapoja, joita tullaan kokeilemaan osana kunnan päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoa. Hanke päättyi vuoden 2017 lopussa, mutta osallisuuden kehittäminen on jatkunut kunnassa vahvasti. 

Eri toimialoilla on jatkuvasti käynnissä päätöksenteon valmisteluprosesseja, joihin halutaan mukaan aktiivisia kuntalaisia. Tiedotamme kaikista osallistumismahdollisuuksista sekä perinteisessä että sähköisessä mediassa. Vuoden 2017 aikana kuntalaiset osallistuivat muun muassa uusien osallistumistapojen kehittelyyn. Kuntalaiset pääsivät myös kysymään ja kertomaan oman mielipiteensä mahdollisen kaupunki-nimityksen käyttöönottoa koskevan valtuustoaloitteen valmistelussa sekä kehittämään asuinympäristöjä asukaslähtöisesti uuden karttasovelluspalvelun avulla. Näiden laajempien osallistumistapahtumien lisäksi kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua lukuisiin pienempiin tapahtumiin ja kyselyihin. 

Yhdessä kuntalaisten kanssa syntyi vuonna 2017 Sodankylän Osallistumisopas. Opas on jatkuvasti päivittyvä kirjanen, joka tarjoaa kuntalaisille tietoa siitä, miten voit olla mukana päättämässä kuntamme asioista. Tutustu oppaaseen, anna palautetta ja ole mukana vaikuttamassa! 

 Kuntalaisen_osallistumisopas.pdf


Päivitetty: 6.5.2022 15:22