Osallistu palveluiden suunnitteluun

Palveluiden suunnittelu yhdessä käyttäjien kanssaTyöpaja, 18.4.2017.jpg

Palveluita suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa esimerkiksi erilaisten yleisötilaisuuksien ja työpajojen avulla. Kuntalaiset ovat olleet mukana esimerkiksi suunnittelemassa uuden hyvinvointikeskuksen luonnosta. Erilaiset mielipidekyselyt ovat myös käytännöllinen ja paljon käytetty tapa, jonka avulla kuntalaisten mielipiteitä selvitetään.

Palveluita suunnitellaan tiiviisti myös yhdessä kehittäjäasiakkaiden kanssa. Kehittäjäasiakkaat ovat kuntalaisia, jotka ovat mukana palveluiden kehittämisessä, suunnittelussa ja arvioinnissa. Kehittäjäasiakkaat tuovat suunnitteluprosessiin mukaan oman kokemuksensa ja asiantuntijuutensa, jolloin palvelusta saadaan käyttäjäystävällinen ja helposti lähestyttävä. Sodankylän kunnassa kehittäjäasiakkaita on mukana perusturvapalvelun alaisissa projekteissa. 

 

Kehittäjäasiakkaiden kokemuksia on hyödynnetty lapsiperheiden, työttömien, mielenterveyskuntoutujien ja aikuissosiaalityön palveluiden kehittämisessä. Kehittäjäasiakkaita on rekrytoitu joko lehti-ilmoituksin tai työntekijöiden avulla. Sodankylän perusturvapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä kehittäjäasiakkaiden kanssa ja haluavat hyödyntää myös yhdistysten asiantuntemusta palveluiden kehittämisessä. Kehittäjäasiakastoimintaan osallistumisesta on maksettu pientä kulukorvausta.​

Päivitetty: 27.9.2017 12:31