Kylät palveluineen

 

Aktiiviset kylät luovat elinvoimaa

Sodankylän kylissä voi elää, asua ja yrittää rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä lähellä luontoa. Kunnan asukkaista reilu kolmannes asuu kylissä eri puolilla laajaa kuntaa. Kylätoiminta on asukkaiden omaehtoista toimintaa oman kylän hyväksi. Sodankylässä toimii laaja kyläverkosto, joita kehitetään yhteistyössä kunnan ja yhdistysten voimin. Sodankylässä on 22 kyläasioita hoitavaa yhdistystä ja seitsemän kylätoimikuntaa. Aktiiviset kyläyhteisöt järjestävät monenlaista toimintaa ympäri vuoden.


Kyläyhdistys, -seura tai -toimikunta edustavat kylän kaikkia asukkaita. Niiden rooli on olla kylän eri yhdistysten ja toimijaryhmien yhteinen foorumi, jossa voidaan keskustella koko kylää koskettavista asioista. Toimialueena on yleensä yksi kylä. Kyläyhdistys voi laatia kylän kehittämistä koskevan kyläohjelman tai -suunnitelman, jonka tärkeimpänä tavoitteena on nostaa esiin kylän yhteiset kehittämistarpeet. Kyläohjelman tavoitteena on edistää kylien ja kunnan välistä yhteistyötä.

Seita-säätiön mediapaja toteutti vuosina 2016 - 2017 Kylä kuvaa -hankkeen, jonka aikana tuotettiin esittelyelokuvat Sodankylän sivukyliin. Voit katsoa kylävideot Mediapajan YouTube-soittolistalta.

Kunnan myöntämät kyläavustukset

Kunta jakaa vuosittain kylätoimikunnille, -yhdistyksille ja -seuroille avustusta kylän omaan toimintaan. Elinvoimaiset kylät ovat koko kunnan tärkeä voimavara.

Kyläneuvosto

Kyläneuvosto toimii kunnan ja kylien välisenä yhdyselimenä, johon kylät voivat nimetä edustajan.
Kyläneuvoston kokouksista pidetään pöytäkirjoja, jotka löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

Neuvoston säännöt ja perustamiskokouksen pöytäkirja:
Kyläneuvoston säännöt
Perustamiskokous 20.6.2012, pöytäkirja 

Kylien kanssa tehtävä yhteistyö

 Sodankylän kylätoiminnasta vastaa maaseutupäällikkö Eini Kivilompolo, puh. 040 548 1674 eini.kivilompolo@sodankyla.fi

Päivitetty: 17.5.2019 17:20