Tekninen lautakunta

​​​​Teknisen  lautakunnan  tehtävänä  on  edistää  sekä  luontaisen  että  rakennetun  elinympäristön monimuotoisuuden, viihtyisyyden  ja  hyvän  rakentamistavan  säilymistä  ja  tällöin  se  järjestää turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut sekä kunnan tarvitsemat toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 
 
Sodankylän  kunnan  tielautakuntana  toimii  teknisen  lautakunnan  keskuudestaan  valitsema kolmijäseninen toimitusjaosto.

​Tekninen lautakunta v. 2021 - 2025

Keinotie Heino
puheenjohtaja 
​PS
​(Moberg Tuomas)
Maijala Mikko
varapuheenjohtaja
​KESK ​(Niemi Risto)
Riipi Hanna
​KESK​(Väyrynen Timo)
​Lakkala Alpo
​KESK  ​(Aikio Lea)
Suopanki Jake
​YL1
​(Uusitalo Asta)
Pesonen Hanna-Leena
​YL1
​(Liikanen Eero)
Kuusela Marja
​KOK
​(Sulisalo Anna-Tytti)

                                        

Esittelijänä toimii tekninen johtaja Matias Yliriesto, puh. 040 774 2828.

 

Päivitetty: 31.8.2021 12:41