Kunnanvaltuusto

​​​​​​​Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta kuntavaaleissa. Valtuusto ilmaisee kunnan tahdon. Valtuustolle kuuluu kunnan toiminnasta ja taloudesta päättämisen ohessa edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.

Valtuutettujen, kuten muidenkin luottamustehtäviin valittavien vaalikelpoisuudesta, asemasta ja toimivallasta säädetään kuntalaissa. 
Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.
 
Valtuuston tehtäviin kuuluu: päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, päättää hallinnon järjestämisen perusteista, päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio, päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä, päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, valita tilintarkastajat, hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.​

Kunnanvaltuuston puheenjohtajat vuosille 2021-2023

Karppinen, Riikka
VIHR
​Puheenjohtaja
Tapaninen, Teuvo
​KESK​
I varapuheenjohtaja
Stauffer, Krista
YL 1
​II varapuheenjohtaja

Kunnanvaltuusto 2021-2025


1. Tapaninen, Teuvo
KESK​toiminnanjohtaja, eläkeläinen

​2. Stauffer, Krista

​YL1
KV-toimintojen tradenomi, logistiikka-asiantuntija
3. Annala, TuulaKOK
terveydenhoitaja
​4. Pyhäjärvi, MikkoKESK
​luonnonvarayrittäjä
5. Arsalo, Ali 

​YL1

​erikoislääkäri, LKT
6. Moberg, Tuomas   PS
geofysiikan mittaaja, opiskelija
7. Äärelä, Raimo ​VAS
kirvesmies, herastuomari
8. Karppinen, RiikkaVIHR
​​viestinnän asiantuntija, opiskelija
9. Takala, Juho ​KESKinsinööri
10. Karppinen, Juha​YL1
prosessinhoitaja
11. Heikkinen, Pekka ​KOK​KM, luokanopettaja
12. Penttinen, Mari-Anne ​KESK​agrologi, yrittäjä
13. Nilirova, Jesse  YL1
​yrittäjä
14. Riipi, Hanna   ​KESK
​HTM, ryhmäpäällikkö
15. Aikio, Sari ​KD diakonissa-sairaanhoitaja
16. Kivioja, Eila ​PS
​eläkeläinen, myyntiesimies
17. Suopanki, Jake​YL1
​luokanopettaja
18. Apukka, Asko  ​VAS
​yht.maisteri, eläkeläinen
19. Alakorva, Juha​VIHR
​lihanleikkaaja
20. Lintula, Tapio  ​KESK
yrittäjä
21. Honkonen, Satu ​SDP
​myyjä
22. Lokka, Jukka ​YL1
​KTM, kehittämisjohtaja
​23. Maijala, Mikko ​KESK
metsätalousinsinööri, aluevastaava
​24. Hyvönen, Jari  ​KOK
opettaja
​25. Pesonen, Viljo ​YL1
toiminnanohjaaja, yrittäjä
​26. Niemi, Risto ​KESK
eläkeläinen
​27. Keinotie, Heino ​PS
eläkeläinen, insinööri 
Päivitetty: 1.10.2021 17:44

 Yhteystiedot

puheenjohtaja
Riikka Karppinen

I varapuheenjohtaja
Teuvo Tapaninen

II varapuheenjohtaja
Krista Stauffer

Sähköposti: etunimi.sukunimi
@sodankyla.fi​