Kunnanvaltuusto

​​​​​​​Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta kuntavaaleissa. Valtuusto ilmaisee kunnan tahdon. Valtuustolle kuuluu kunnan toiminnasta ja taloudesta päättämisen ohessa edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.

Valtuutettujen, kuten muidenkin luottamustehtäviin valittavien vaalikelpoisuudesta, asemasta ja toimivallasta säädetään kuntalaissa. 
Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.
 
Valtuuston tehtäviin kuuluu: päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, päättää hallinnon järjestämisen perusteista, päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio, päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä, päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, valita tilintarkastajat, hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.​

Kunnanvaltuuston puheenjohtajat vuodelle 2015-2016

​Elsi Poikela​KOK​Puheenjohtaja
​​Eini Kivilompolo ​KESK​I varapuheenjohtaja
​Juha Karppinen VAS​II varapuheenjohtaja

Kunnanvaltuusto toimikaudeksi 2013 - 2016

​Aikio Pentti V.KESK​poromies​Sodankylä
​Annala Tuula​KOK​terveydenhoitaja​Sodankylä
​Apukka Asko​VAS​yhteiskuntatieteiden maisteri/eläkeläinen​Sattanen
​Heikkinen PekkaKOK​​luokanopettaja​Sodankylä
​Hokkanen Riitta ​VAS​merkonomi ​Sodankylä
​Jääskeläinen Anna Maria​SDP​ekonomi​Sodankylä
​Karppinen Juha​VAS​kaivosmiesKersilö​
​Karppinen Riikka ​VIHR​opiskelija​Kersilö
​Keinotie Heino​PS​insinööri/eläkeläinen​Sodankylä
​Kivilompolo Eini ​KESK​lomituspäällikkö​Sodankylä
​Kivioja Eila​PS​myyjä​Orakylä
​Korvanen Ahti​SDP​freelance-toimittaja​Sodankylä
​Kumpulainen Martti​KOK​yrittäjä​Raudanjoki
​Lehtinen Markku ​KOK​palopäällikkö​Sodankylä
​Maijala Mikko​KESKmetsätalousinsinööri / aluevastaava​Orakylä
​Manninen Jyrki​KESK​dosentti/geofyysikko​Sodankylä
​Mikkola Mauri​KESK​metsätalousinsinööri​Sodankylä
​Moberg Tuomas​PS​geofysiikan mittaaja​Sodankylä
​Mäkitalo Arja​KESK​apulaisverosihteeri​Kersilö
​Neitola Tuomo​KOK​pankinjohtaja/eläkeläinenSodankylä​
​Niemi Risto​KESK​eläkeläinen​Kierinki
​Oksanen Tarja ​VAS​terveyskeskusavustaja​Sattanen
​Poikela Elsi ​KOK​yhteiskuntatieteiden maisteri/sosiaalityöntekijä​Sodankylä
​Poikela Tarja RYHMÄ 2013​tuntiopettaja​Unarin-Luusua
​Rytisalo Pentti​KESKmaaseutuyrittäjä​Kelujärvi
​Seitaniemi Leea​VAS​kasvatustieteen maisteri​Sodankylä
​Siirtola Jyrki​KESK​tekninen päällikkö​Vaalajärvi
​​Taavettila JarmoKESK​FM/apulaisrehtori​Riipi
​Tervo Pertti ​KESK​liikennöitsijä​Sodankylä
​Tiuraniemi Juha​PS​sekatyömies​Sodankylä
Tuomivaara Pekka​KESK​eläkeläinen​​Sodankylä
​Virtanen Veikko​KESK​yrittäjä​Luosto
​Ylitalo Sanna ​KOK

erikoissairaanhoitaja / yht.kuntatiet.opiskelija

​Sodankylä
​Äärelä AnttiKESK​poromiesVuotso​
​Äärelä Jenni​VAS​sosionomi (AMK)​Sodankylä


 

Päivitetty: 24.3.2017 15:11

 Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Elsi Poikela
puh. 040 676 4577

 
I varapuheenjohtaja
Eini Kivilompolo
puh. 040 741 1963

 
II varapuheenjohtaja
Juha Karppinen
puh. 040 504 7338

 
Sähköposti: etunimi.sukunimi
@sodankyla.fi​