Kunnan organisaatio ja hallintopalvelut

​​​​​​​​​​​Kunnan organisaatio jaetaan viiteen toimialaan; talous- ja hallintopalvelut, elinkeinopalvelut,  sivistyspalvelut, perusturvapalvelut sekä tekniset palvelut. Toimialoja johtavat toimialajohtajat: talous- ja hallintojohtaja, sivistystoimenjohtaja, perusturvajohtaja sekä tekninen johtaja; elinkeinotoimialan toimialajohtajana toimii kunnanjohtaja. Toimialajohtajat raportoivat toimialueensa luottamustoimielimelle sekä kunnanjohtajalle, joka puolestaan raportoi kunnanhallitukselle. ​​

​Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on valmistella, koordinoida ja kehittää kunnan asioita sekä avustaa kunnanjohtajaa johtamistyössä.​

 

Vt. kunnanjohtaja

Kalle Pyykkö
puh. 040 160 3390


Vs. talous- ja hallintojohtaja
Eini Kivilompolo
puh. 040 548 1674

​Vs. tekninen johtaja
Ville Pyhäjärvi
puh. 040 197 5846

Tekninen johtaja (hyvinvointialueen valmistelutehtävissä)
Matias Yliriesto
puh. 040 774 2828

Vs. perusturvajohtaja
Sinikka Hotti
puh. 040 580 4866

Perusturvajohtaja (hyvinvointialueen valmistelutehtävissä)
Harri Tiuraniemi
puh. 040 580 4866

Vt. sivistysjohtaja 
Ritva M. Ollila
puh. 0400 433 834

Kehitysjohtaja
Ari Pesonen
puh. 040 769 5950

 
 
 
Päivitetty: 12.5.2022 14:08

No content found