Yleistä tietoa osallistumisesta

Kuntaa ei olisi olemassa ilman kuntalaisia. Kunnan toimintaan ja päätöksentekoon osallistuminen ja vaikuttaminen on kuntalaiselle luonnollista, sillä me kaikki käytämme kunnan tarjoamia palveluita. Kunnan tehtävä on luoda kaikenikäisille kuntalaisille edellytykset osallistua kunnan toimintaan. Asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnanvaltuustolla on sen sijaan vastuu tarjota monipuolisia ja vaikuttavia osallistumisen mahdollisuuksia.

Sodankylässä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia on kehitetty huhtikuusta 2017 lähtien Osallistuva Sodankylä –hankkeen avulla. Kuntalaiset ovat olleet aktiivisesti mukana ideoimassa uusia osallistumisentapoja, joita tullaan kokeilemaan osana kunnan päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoa. Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Sodankylän kunta on julkaissut ensimmäisen version kuntalaisen osallistumisoppaasta, jossa on esitelty kaikki kunnassamme käytössä olevat osallistumistavat. Opasta tullaan päivittämään jatkuvasti ja kuntalaisten uudet ideat otetaan innolla vastaan. ​

 

Päivitetty: 11.1.2018 10:49

No content found

Linkit

No content found