Tee aloite

​​

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite on yksi kuntalaisen vaikuttamisvälineistä. Kuntalaki tarjoaa kuntalaisille oikeuden tehdä aloitteen koskien mitä tahansa kuntaan liittyvää asiaa. Palveluiden käyttäjillä on myös oikeus tehdä kuntalaisaloite, joka koskee tiettyä kunnan palvelua. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta käynnistetyt mahdolliset toimenpiteet. Kuntalaisaloite on hyvin keveä ja suora vaikuttamistapa.

Aloitteen voi nykyisin tehdä joko kirjallisena tai sähköisenä. Aloitteen teko on helppoa. Sähköisen lomakkeen voit täyttää osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi. Aloitteessa tulee olla tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot, sekä lyhyt selostus siitä mitä asia oikein koskee. 

Kirjallisen aloitteen sisältö on samanlainen kuin sähköisessäkin aloitteessa, mutta sen voit lähettää osoitteeseen:

Sodankylän kunta, PL60 99601 Sodankylä.  

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista on aloite käsiteltävä kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta.​​


Valtuustoaloite

Valtuutetuilla ja valtuustoryhmillä on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita, jotka menevät suoraan kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Esimerkiksi vuonna 2017  valtuutetut ovat tehneet mm. aloitteita kaupunkinimityksen käyttöönotosta Sodankylässä sekä aloitteen siirtymisestä asteittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen. ​

Päivitetty: 14.11.2017 14:32