Etsivä nuorisotyö

Sodankylän kunnan nuorisotoimen etsivä nuorisotyö toteutetaan ennaltaehkäisevän lähtökohdan mukaisesti. Tavoitteena on nuorten kokonaisvaltainen tukeminen kasvun eri vaiheessa.

Etsivän nuorisotyön palvelua tarjotaan 15–29–vuotiaille Sodankylässä asuville nuorille. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Ensisijaisesti työtä tehdään nuoren itsensä antamien tietojen perusteella. Perhetyö on avainasemassa. Tukea tarjotaan myös Sodankylästä opiskelemaan lähteneille nuorille. Etsivää työtä on tehty Sodankylässä yhtäjaksoisesti vuodesta 1991 lähtien.

Etsivän työn keskiössä on aina nuori. Tarvittavat tukitoimet aloitetaan usein jo ala-asteen loppuvaiheessa tarjoamalla nuorelle pienryhmätoimintaa ja erilaisia iltapäiväryhmätoimintoja.

Etsivän nuorisotyön toimitila sijaitsee Kitisenrannan vanhalla koululla. Toimintapäivät ovat ma–pe ja su. Toiminta painottuu klo 7.00–24.00 väliselle ajalle.

Asiakaslähtöisyys on aina lähtökohtana, jokaiselle räätälöidään yksilöllinen tukipaketti, jota toteutetaan nuoren ja kunnan edun mukaisesti. Sodankylän etsiväntyön tuetussa toiminnassa on viikoittain mukana 25–35 nuorta. Tukipalveluja tarjotaan nuorille myös heidän loma-aikoina esim. kesälomalla.

Sodankylässä etsivä nuorisotyö tarjoaa ohjauksen ja tuen lisäksi asiakkailleen seuraavia tukipalveluja:

 • Erityistä tukea tarvitsevat nuoret 17–29-vuotiaat

  • kunnan kuntouttavan työtoiminnan kautta kuntouttavassa toiminnassa etsivän alaisuudessa
  • sopimukset 3 kk–24 kk, kestää pääsääntöisesti useita vuosia, jatkuvasti 5–8 henkilöä yhtä aikaa
  • kokonaisvaltainen yksilöllinen ohjaus ja tuki myös nuoren vapaa-ajalla/perhetyö
  • terveelliset elämäntavat ja vertaistukitoiminta (liikunta, musiikki ja mediaryhmät)
  • Nuottavalmennusjaksot/leirit/tutustumiskäynnit/työkokeilut/verkkonuorisotyö
  • valtakunnallinen Nuorten keskuksen hallinnoima moottoripajojen pientyhmätoiminta
 • Koulun keskeyttäneet/keskeyttämässä olevat nuoret 15–29-vuotiaat

  • opintojen suorittaminen loppuun etsivän ohjaamana/näytöt 4 -6 henkilöä vuodessa
  • kokonaisvaltainen tukeminen ja elämänhallinnan parantaminen
  • säännöllinen arkirytmi
  • koulunsa keskeyttäneen nuoren työkokeilu tai kuntouttava työtoiminta etsivän alaisuudessa
 • Nuoret 15–18-vuotiaat

  • erityistä tukea tarvitsevat nuoret keskiössä
  • erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulunkäynnin ja arjen tukeminen
  • terveelliset elämäntavat iltapäiväryhmätoiminnasta (mm. sähly-, kaveri-, moottori- ja bändikerho)
  • iltapäiväkerhojen ohjaajat koulutus ja rekrytointi, työhön tutustuminen ja harjoittelujaksot
  • retket/leirit ja Nuottavalmennus, kesätyöt
  • pienryhmätoiminta/perhetyö
  • tukihenkilötoiminta/vertaistukityö/verkkonuorisotyö
  • valtakunnallinen Nuorten keskuksen hallinnoima moottoripajojen pienryhmätoiminta

Yhteistyö: Sodankylässä nuorten kanssa toimivat viranomaiset, järjestöt, yrittäjät. Lisäksi myös alueelliset yhteistyöverkostot. Ryhmätyössä ja vertaistukityössä apuna ovat vapaaehtoiset tukihenkilöt ja työntekijät.

Sodankylän Etsivätyö mukana: Moottoripaja (lastenjanuortenkeskus.fi)

Ajankohtaista tietoa toiminnasta Facebookissa:

Facebook: Sodankylän – Jäätävän Hyytävää Arktista Etsivää työtä

 

Yhteystiedot

Etsivä Jouni
0400 329 025
jouni.salminen@sodankyla.fi

Etsivä Joel
046 5601 191
joel.mukku@sodankyla.fi